Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledning innefattar vägledning, information om studier och yrken, arbetslivskontakter och elevvårdande arbete. Vägledningens syfte är att eleverna ska få kunskap om sig själva och sin omvärld, samt skaffa sig verktyg för att kunna fatta beslut, för att kunna göra så medvetna studie- och yrkesval som möjligt. Detta sker bland annat genom enskilda vägledningssamtal, gruppvägledning, SYV-lektioner, gymnasieinformation, PRAO, studiebesök med mera.

Samtalsbokning:

 • direkt hos SYV
 • bokningslista på SYV:s dörr
 • via telefon, sms eller e-post

Även föräldrar är välkomna tillsammans med sina barn på vägledningssamtal.


Information om gymnasiet

Alla elever i år 9 kommer under hösten att få information om gymnasiet under lektionstid. Föräldrar är inbjudna till gymnasieinformation efter praomässan måndagen den 29 september kl 18.30 i Västerskolans matsal. SYV:s ppt-presentation finns att hämta häröppnas i nytt fönster.


Kalendarie 14/15                                                                

 • PRAO år 9 - vecka 38-39 (lovdag torsdag v.39)
 • "Framtidståget" för år 9 - 20 okt, kl 13.45-14.45 i matsalen
 • SYV-lektioner år 9 - vecka 40-43
 • Gymnasieinformation till föräldrar - 29 sept kl 18.30
 • "Torp-mässa" - 25 okt, kl 10.00-15.00
 • Gymnasiemässa - 11 nov, kl 9.00-17.30
 • Öppet hus, alla gymnasieskolor  i Uddevalla - 22 nov, kl 10.00-14.00
  (samt vid vissa tillfällen under vt - se resp skolas hemsida)
 • Öppet hus, övriga gymnasieskolor - se respektive skolas hemsida
 • Vägledningssamtal - oktober-januari
 • Ansökan till idrottsgymnasier - i vissa falla senast 15 oktober, eller 1 december
 • Ansökan till UEIG (friidrott) - senast 15 okt 2014!
 • Ansökan till UEIG (fotboll, handboll och simning) - senast 1 dec 2014!
 • Ansökan till gymnasiet - senast 1 februari 2015
 • SYV-lektioner år 8 - mars-maj
 • PRAO år 8: mån-ons v.17, vt -15
 • Preliminärt antagningsbesked från gymnasiet - ca 15 april
 • Omvalsperiod - 15 april-15 maj
 • Temadagar "Yrken och arbetsliv" för år 9: mars
 • Temadagar "Yrken och arbetsliv" för år 7 och 8: maj/juni

Idrottsgymnasier: Observera att ansökan till idrottsgymnasierna görs tidigare än den "vanliga" ansökan till gymnasiet! Vissa idrotter har sista ansökningsdatum redan den 15 oktober, och andra den 1 december. Gå in på din riksidrottsförenings eller UEIG:s hemsida för att kolla vad som gäller för just din indrott, eller hör med SYV. På UEIG:s hemsida finns info om vilka program som går att kombinera med UEIG, samt länkar till ansökan.

Öppet hus: Alla gymnasieskolor i Uddevalla kommer att ha Öppet hus lördagen den 22 november kl 10.00-14.00. Besök rekommenderas starkt!

Gymnasiemässan: Alla Uddevallas gymnasieskolor kommer att finnas representerade i Agnebergshallen tisdagen den 11 november kl 9.00-17.30. Vi från Västerskolan kommer att besöka mässan med åk 9 under skoltid, kl 14.00-15.30.

Torp-mässan: Uddevallas gymnasieskolor finns representerade ute på Torp lördagen den 25 oktober.

Gymnasiekataloger: Uddevalla gymnasieskolas och Plusgymnasiets kataloger kommer att skickas hem till alla elever boende i Uddevalla kommun runt Höstlovet. De övriga fristående gymnasiernas kataloger finns att hämtas hos SYV.         

Moderna språk och meritvärde: Från och med 2014 får meritvärdet för en elev som fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt (max 340 p). För elever som inte läser moderna språk utgörs meritvärdet av summan av de 16 bästa betygen (max 320 p).      

Kort information om meritpoäng
Man skaffa sig s.k. "meritpoäng" genom att läsa gymnasiekurser i Moderna språk, Engelska och/eller Matematik. Maximalt kan man skaffa sig 2,5 meritpoäng, som då läggs till betygspoängen. När det gäller att skaffa sig meritpoäng för Moderna språk är det viktigt att känna till detta redan i grundskolan, då Moderna språk läses stegvis och man kan samla på sig fler meritpoäng ju fler steg man läser (dock max 1,5 meritpoäng). För ytterligare information se Högskoleverkets hemsida: www.hsv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sara Schöldström
Studie- och yrkesvägledare
0522-69 71 12

Arbetstid:
mån, tis, tors och fre

(ansvarig för 9a, 9b 0ch 9d + 8b, 8d och 8e)

Helena Nilsson el Naggar

Studie- och yrkesvägledare
0522-69 71 12

Arbetstid:
mån och ons

(ansvarig för 9ea och 9eb + 8a)

Adress:
Stjärngatan 1
451 51 Uddevalla

Praoinformation

PRAO-perioder 14/15:
år 9: vecka 38 + 39, ht-14

år 8: mån-ons v.17, vt -15

år 4-7: en dag, vt -15 (datum kommer)

Blanketter

PRAO-blankett år 9öppnas i nytt fönster

PRAO-info till eleveröppnas i nytt fönster

Information till föräldrar år 9öppnas i nytt fönster

Brev till handledarenöppnas i nytt fönster 

Närvaroblankett vecka 38öppnas i nytt fönster

Närvaroblankett vecka 39öppnas i nytt fönster

Praoplanöppnas i nytt fönster

PRAO betyder Praktisk arbetslivsorientering, och syftar till att ge eleverna en inblick i arbetslivet och chansen att få prova på ett eller ett par yrken. Det är viktigt att vara ute i god tid när du söker praoplats, och att välja en arbetsplats som du tycker verkar intressant. Det bästa brukar vara att gå dit och fråga personligen så att man kan presentera sig samtidigt, men det går även bra att ringa och fråga. Både elever och föräldrar är välkomna att kontakta syv när det gäller PRAO och anskaffande av praoplats.

Länkar med information om utbildningar och yrken.
www.gymnasiet.uddevalla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.plusgymnasiet.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.tekniskagymnasiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.praktiska.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats

(ansökan till gymnasiet, info om Fyrbodals gymnasieutbildningar och antagningskansli)
www.gymnasieguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Gymnasieutbildningar i Sverige)
www.naturbruk.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.svenskidrott.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Riksidrottsgymnasier)
www.studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Högskoleutbildningar)
www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.studentum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Högskoleutbildningar)
www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Yrken, arbetsmarknad, etc.)
www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Studieekonomi)

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2014-11-18

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397