Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledning innefattar vägledning, information om studier och yrken, arbetslivskontakter och elevvårdande arbete. Vägledningens syfte är att eleverna ska få kunskap om sig själva och sin omvärld, samt skaffa sig verktyg för att kunna fatta beslut, för att kunna göra så medvetna studie- och yrkesval som möjligt. Detta sker bland annat genom enskilda vägledningssamtal, gruppvägledning, SYV-lektioner, gymnasieinformation, PRAO, studiebesök med mera.

Samtalsbokning:

 • direkt hos SYV
 • bokningslista på SYV:s dörr
 • via telefon, sms eller e-post

Även föräldrar är välkomna tillsammans med sina barn på vägledningssamtal.


Aktuell SYV-info:

- 15 april kan ni se era preliminära antagningsbesked till gymnasiet på www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats. Ni loggar in med de inloggningsuppgifter ni använde när ni gjorde ert gymnasieval. Observera att det är en PRELIMINÄR plats ni eventuellt fått på det gymnasieprogram ni sökt. Slutligt (säkert) besked får ni runt den 1 juli, och det grundar sig på vårterminens betyg. Ni behöver inte svara på det preliminära beskedet, men däremot sen på det slutliga beskedet.

- Om du saknar betyg i Ma eller En, eller endast har betyget E i 6-7 ämnen, kan du ansöka om en sk IMPRO-plats på de yrkesförberedande programmen. Kontakta din SYV för mer info!

- 15 april öppnar även sidan för omval, och håller öppet till den 15 maj. 15 maj är alltså absolut sista dagen för omval!

- Uddevalla gymnasieskola har Öppet hus 23 april kl 16.00-19.00 på Östrabo, och TIS har Öppna hus 6 och 13 maj kl 17.00-19.00.

- Från 7 april går det att söka sommarlovspraktik. Man tjänar 45 kr/timmen, och ansöker via www.uddevalla.selänk till annan webbplats senast 27 april!


Kalendarie13/14                                                                

 • PRAO år 9 - vecka 42-43
 • SYV-lektioner år 9 - vecka 36-40
 • Gymnasieinformation till föräldrar - 4 november
 • "Torp-mässa" - lördag 19 oktober
 • Gymnasiemässa - tisdag 12 november, kl 9.00-17.30
 • Öppet hus, alla gymnasieskolor  i Uddevalla - lördag 23 november (samt vid vissa tillfällen under vt - se resp skolas hemsida)
 • Öppet hus, övriga gymnasieskolor - se respektive skolas hemsida
 • Vägledningssamtal - oktober-januari
 • Ansökan till idrottsgymnasier - i vissa falla senast 15 oktober, eller 1 december
 • Ansökan till UEIG (friidrott) - senast 15 okt!
 • Ansökan till UEIG (fotboll, handboll och simning) - senast 1 dec!
 • Ansökan till gymnasiet - senast 1 februari
 • SYV-lektioner år 8 - mars-maj
 • PRAO 8ea och 8eb: mån-ons v.13
 • PRAO 8a, 8b och 8d: mån-ons v.14
 • Preliminärt antagningsbesked från gymnasiet - ca 15 april
 • Omvalsperiod - 15 april-15 maj
 • Temadagar "Yrken och arbetsliv": 19-20 maj


Temadagar om yrken och arbetsliv: Måndag 19 maj och tisdag 20 maj kommer vi att ha temadagar om yrken och arbetsliv för år 7-9 på Västerskolan. 7:orna har PRAO på måndagen och temadag på tisdagen. 8:orna har kompletteringsdag på måndagen och temadag på tisdagen. 9:orna har temadag på måndagen och kompletteringsdag på tisdagen.

Information om gymnasiet: Alla elever i år 9 kommer under hösten att få information om gymnasiet under lektionstid. Föräldrar kommer att få gymnasieinformation på föräldramötet. SYV:s ppt-presentation från ht -13 finns att hämta häröppnas i nytt fönster.

Idrottsgymnasier: Observera att ansökan till idrottsgymnasierna görs tidigare! Vissa idrotter har sista ansökningsdatum redan den 15 oktober, och andra den 1 december. Gå in på din riksidrottsförenings eller UEIG:s hemsida för att kolla vad som gäller för just din indrott, eller hör med SYV. På UEIG:s hemsida finns info om vilka program som går att kombinera med UEIG, samt länkar till ansökan.

Öppet hus: Alla gymnasieskolor i Uddevalla kommer att ha Öppet hus. Uddevalla gymnasieskola har Öppet hus lördagen den 23 november. Besök rekommenderas starkt!

Gymnasiemässan: Alla Uddevallas gymnasieskolor kommer att finnas representerade i Agnebergshallen tisdagen den 12 november från kl 9.00-17.30. Vi från Västerskolan kommer att besöka mässan med åk 9 under skoltid. Den är även öppen kvällstid för elever och föräldrar. 

Torp-mässan: Uddevallas gymnasieskolor finns representerade ute på Torp lördagen den 19 oktober.

Gymnasiekataloger: Uddevalla gymnasieskolas och Plusgymnasiets kataloger kommer att skickas hem till alla elever boende i Uddevalla kommun runt Höstlovet. De övriga fristående gymnasiernas kataloger finns att hämtas hos SYV.         

Moderna språk och meritvärde: Från och med 2014 får meritvärdet för en elev som fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt (max 340 p). För elever som inte läser moderna språk utgörs meritvärdet av summan av de 16 bästa betygen (max 320 p).      

Kort information om meritpoäng
Man skaffa sig s.k. "meritpoäng" genom att läsa gymnasiekurser i Moderna språk, Engelska och/eller Matematik. Maximalt kan man skaffa sig 2,5 meritpoäng, som då läggs till betygspoängen. När det gäller att skaffa sig meritpoäng för Moderna språk är det viktigt att känna till detta redan i grundskolan, då Moderna språk läses stegvis och man kan samla på sig fler meritpoäng ju fler steg man läser (dock max 1,5 meritpoäng). För ytterligare information se Högskoleverkets hemsida: www.hsv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sara Schöldström
Studie- och yrkesvägledare
0522-69 71 12

Arbetstid:
mån, tis, tors och fre

(ansvarig för 9d och 9e + 8a, 8b och 8d)

Helena Nilsson el Naggar

Studie- och yrkesvägledare
0522-69 71 12

Arbetstid:
mån, ons och fre

(ansvarig för 9a och 9b + 8ea och 8eb)

Adress:
Stjärngatan 1
451 51 Uddevalla

Praoinformation

PRAO-perioder 13/14:
år 9: vecka 42 + 43, ht-13
8ea och 8eb: må-ons v.13, vt-14

8a, 8b och 8d: må-ons v.14, vt-14

år 7: må v.21, vt-14

år 4-6: en dag, vt -14

Blanketter

PRAO-blankett 8a, 8b och 8döppnas i nytt fönster

PRAO-blankett 8ea och 8eböppnas i nytt fönster

PRAO-info till eleveröppnas i nytt fönster

Information till föräldrar år 8öppnas i nytt fönster

Brev till handledarenöppnas i nytt fönster 

Närvaroblankett 8a, 8b och 8döppnas i nytt fönster

Närvaroblankett 8ea och 8eböppnas i nytt fönster 

Praoplanöppnas i nytt fönster

PRAO betyder Praktisk arbetslivsorientering, och syftar till att ge eleverna en inblick i arbetslivet och chansen att få prova på ett eller ett par yrken. Det är viktigt att vara ute i god tid när du söker praoplats, och att välja en arbetsplats som du tycker verkar intressant. Det bästa brukar vara att gå dit och fråga personligen så att man kan presentera sig samtidigt, men det går även bra att ringa och fråga. Både elever och föräldrar är välkomna att kontakta mig när det gäller PRAO och anskaffande av praoplats.

Länkar med information om utbildningar och yrken.
www.gymnasiet.uddevalla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.plusgymnasiet.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.tekniskagymnasiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.praktiska.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats

(ansökan till gymnasiet, info om Fyrbodals gymnasieutbildningar och antagningskansli)
www.gymnasieguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Gymnasieutbildningar i Sverige)
www.naturbruk.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.svenskidrott.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Riksidrottsgymnasier)
www.studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Högskoleutbildningar)
www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.studentum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Högskoleutbildningar)
www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Yrken, arbetsmarknad, etc.)
www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Studieekonomi)

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2014-04-07

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397