Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledning innefattar vägledning, information om studier och yrken, arbetslivskontakter och elevvårdande arbete. Vägledningens syfte är att eleverna ska få kunskap om sig själva och sin omvärld, samt skaffa sig verktyg för att kunna fatta beslut, för att kunna göra så medvetna studie- och yrkesval som möjligt. Detta sker bland annat genom enskilda vägledningssamtal, gruppvägledning, SYV-lektioner, gymnasieinformation, PRAO, studiebesök med mera.

Samtalsbokning:

 • direkt hos SYV
 • bokningslista på SYV:s dörr
 • via telefon, sms eller e-post

Även föräldrar är välkomna tillsammans med sina barn på vägledningssamtal.

Till dig som slutar år 9, och dina vårdnadshavare:

– information om den slutliga antagningen till gymnasiet

Det slutliga antagningsbeskedet från gymnasiet publiceras på www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats runt den 1 juli. Du loggar in med samma användarnamn och lösenord du använde när du gjorde ditt gymnasieval. Antagningskansliet kommer även skicka hem ditt slutliga besked per post. Har du sökt en skola utanför Uddevalla och Fyrbodal kommer det hemskickat per post. Kom ihåg att svara på antagningsbeskedet om det krävs, i annat fall kan du förlora din plats. Ska du resa bort under den här perioden är det alltså viktigt att be någon kolla din post, eller att du går in på www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats där du är, och svarar via webben. Kom ihåg att du måste ha ditt användarnamn och ditt lösenord med dig för att kunna logga in! Om, när och hur du ska svara beror på vilken skola/vilka skolor du har sökt, så läs noga på antagningsbeskedet hur du ska gå tillväga. Har du sökt till Uddevalla, eller annan gymnasieskola inom Fyrbodal, är sista svarsdatum 24 juli, och de vill helst att du svarar via webben. Du kan få mycket bra information, om exempelvis reservantagning, antagningspoäng, etc., på www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats. Reservantagningen startar efter att alla svarat på det slutliga antagningsbeskedet, omkring första veckorna i augusti. Ska du flytta är det viktigt att ta kontakt med antagningskansliet och meddela ny folkbokföringsadress.

Har du några frågor i sommar kan du kontakta SYV eller antagningskansliet. SYV arbetar t.o.m. vecka 27, och har telefon 0522-697112. Antagningskansliet är öppet alla veckor utom 29 och 30, och har telefon 0522-440830, 440870 eller 440850. Antagningskansliet kommer att bifoga ett brev i det slutliga antagningsbeskedet med information om telefontider, etc.

Trevlig sommar och lycka till i framtiden!

Sara Schöldström och Helena Nilsson el Naggar

Studie- och yrkesvägledare, Västerskolan

sara.scholdstrom@uddevalla.se, helena.nilsson@uddevalla.se,

0522-697112


Temadag om yrken för åk 8 måndag 8 juni 2015

På måndag den 8 juni på förmiddagen kommer vi att ha tema om yrken för våra 8:or här på Västerskolan. Vi har då nio stycken olika yrkesinformatörer som kommer att berätta om sina respektive yrken. De yrken som finns representerade är (utifrån elevernas egna önskemål); arkitekt, brandman, IT-/datasupport, fotbollsspelare, ingenjör, psykolog, musiker, undersköterska/personlig assistent samt VVS-montör. Dagen inleds med ett ”film-pass” där varje klass får välja tre olika yrkesfilmer att titta på. Därefter har varje elev fått välja ut tre yrkespass de vill gå och lyssna på. På eftermiddagen kommer de sedan att jobba vidare med temat utifrån sina egna framtidsdrömmar och yrkesintressen ihop med sina lärare.

PRAO ht 2015

PRAO:n kommer under höstterminen att ligga vecka 39 och 40. Man får lov att söka en egen praoplats, men det finns även en ”bank” med praoplatser som syv hjälper till att förmedla. Mer information kommer i början av höstterminen.

Information om ansökan till gymnasiet 2015

Nu är det snart dags att göra sitt val till gymnasiet. Ansökan görs på webben, på www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats. Websidan öppnar 7 januari och håller öppet till 1 februari kl 24.00. 1 februari är alltså den absolut sista dagen man kan göra sitt val! Antagningskansliet skickar ut brev med inloggningsuppgifter och allmän information till alla år 9-elever i början av januari. Kom ihåg att rangordningen av valen är mycket viktig. Det är det program man helst vill in på som ska vara "val 1", nästa "val 2", osv. Kommer man in på sitt förstahandsval, så stryks lägrehandsvalen. På söksidan finns också annan nyttig information som exempelvis; gymnasieutbildningar inom Fyrbodal, behörighetsregler, flyttblankett, viktiga datum, inackordering, m.m. Var noga med att kolla om ni blir första- eller andrahandsmottagna om ni ska söka en gymnasieskola utanför Uddevalla.

Eleverna på Västerskolan får själva välja om de vill göra sitt val hos SYV på skolan, eller om de vill göra det hemma. I början av januari kommer vi att gå ut i klasserna och informera om hur valet går till. Om man sitter hemma och gör valet, och frågor dyker upp, kan man avbryta valet och ta hjälp av SYV. Vi kommer att ha ”drop in” i stort sett varje dag i januari, och tiderna för detta hittar ni på vår dörr. Ni föräldrar är välkomna att ringa eller maila om frågor och funderingar.

Spara era inloggningsuppgifter, ni kommer att behöva dessa för att kunna logga in och se det preliminära antagningsbeskedet på webben, och för att kunna göra eventuella ändringar av valet under omvalsperioden. Webbsidan håller öppet för omval från den 15 april till den 15 maj. Ett preliminärt antagningsbesked, baserat på höstterminens betyg, kommer omkring den 15 april. Detta är endast preliminärt. Det slutgiltiga beskedet om antagning till gymnasiet kommer per post omkring den 1 juli, och grundar sig på vårterminens betyg. Detta ska oftast svaras på inom tre veckor för att säkra sin plats på gymnasiet.

Information om ansökan till ES (Estetiska programmet)

Det finns möjlighet att delta på en prova-på-dag samt ett färdighetstest om ni söker ES på Uddevalla Gymnasieskola. Färdighetstesterna kan göras även om man valt ES som lägrehandsval. Information om hur färdighetstesterna/prova-på-dagarna går till kan man få på Uddevalla gymnasieskolas hemsida. Färdighetstesterna/prova-på-dagarna kommer att ske i början av april, och anmälan görs på Uddevalla gymnasieskolas hemsida. Till NA musik och NA bild behöver man inte anmäla sig till något färdighetstest, utan alla som söker blir automatiskt kallade till färdighetstest. Detsamma gäller för ES på Plusgymnasiet (även kallad Artisten).

Information om inriktningsval

Inriktning sökes direkt till år 1 på: ES, HV, IN, NB, SA media och BA plåt på GLU.

Specialiseringar som sökes direkt till år 1 är: NA musik, NA bild, NA nordens ark, SA spint och EK spint.

Information om Moderna språk

Språk är obligatoriskt på EK, HU, NA och SA, och valbart på vissa av de övriga programmen.


Information om gymnasiet

Alla elever i år 9 kommer under hösten att få information om gymnasiet under lektionstid. Föräldrar är inbjudna till gymnasieinformation efter praomässan måndagen den 29 september kl 18.30 i Västerskolans matsal. SYV:s ppt-presentation finns att hämta häröppnas i nytt fönster.


Kalendarie 15/16                                                                

 • PRAO år 9 - vecka 39-40
 • "Framtidståget" för år 9 - 16 okt, kl 8.35-9-35 i matsalen
 • SYV-lektioner år 9 -
 • Gymnasieinformation till föräldrar -
 • "Torp-mässa" -
 • Gymnasiemässa -
 • Öppet hus, alla gymnasieskolor  i Uddevalla -
  (samt vid vissa tillfällen under vt - se resp skolas hemsida)
 • Öppet hus, övriga gymnasieskolor - se respektive skolas hemsida
 • Vägledningssamtal - oktober-januari
 • Ansökan till idrottsgymnasier - i vissa falla senast 15 oktober, eller 1 december
 • Ansökan till UEIG (friidrott) - senast 15 okt 2014!
 • Ansökan till UEIG (fotboll, handboll och simning) - senast 1 dec 2014!
 • Ansökan till gymnasiet - senast 1 februari 2015
 • SYV-lektioner år 8 - mars-maj
 • PRAO år 8:
 • Preliminärt antagningsbesked från gymnasiet - ca 15 april
 • Öppet hus, 6 maj kvällstid
 • Omvalsperiod - 15 april-15 maj
 • Temadagar "Yrken och arbetsliv" för år 9: feb
 • Temadagar "Yrken och arbetsliv" för år 7 och 8: maj/juni

Idrottsgymnasier: Observera att ansökan till idrottsgymnasierna görs tidigare än den "vanliga" ansökan till gymnasiet! Vissa idrotter har sista ansökningsdatum redan den 15 oktober, och andra den 1 december. Gå in på din riksidrottsförenings eller UEIG:s hemsida för att kolla vad som gäller för just din indrott, eller hör med SYV. På UEIG:s hemsida finns info om vilka program som går att kombinera med UEIG, samt länkar till ansökan.

Öppet hus: Alla gymnasieskolor i Uddevalla kommer att ha Öppet hus (datum kommer). Besök rekommenderas starkt!

Gymnasiemässan: Alla Uddevallas gymnasieskolor kommer att finnas representerade i Agnebergshallen (datum kommer). Vi från Västerskolan kommer att besöka mässan med åk 9 under skoltid.

Torp-mässan: Uddevallas gymnasieskolor finns representerade ute på Torp (datum kommer).

Gymnasiekataloger: Uddevalla gymnasieskolas och Plusgymnasiets kataloger kommer att skickas hem till alla elever boende i Uddevalla kommun runt Höstlovet. De övriga fristående gymnasiernas kataloger finns att hämtas hos SYV.         

Moderna språk och meritvärde: Från och med 2014 får meritvärdet för en elev som fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt (max 340 p). För elever som inte läser moderna språk utgörs meritvärdet av summan av de 16 bästa betygen (max 320 p).      

Kort information om meritpoäng
Man skaffa sig s.k. "meritpoäng" genom att läsa gymnasiekurser i Moderna språk, Engelska och/eller Matematik. Maximalt kan man skaffa sig 2,5 meritpoäng, som då läggs till betygspoängen. När det gäller att skaffa sig meritpoäng för Moderna språk är det viktigt att känna till detta redan i grundskolan, då Moderna språk läses stegvis och man kan samla på sig fler meritpoäng ju fler steg man läser (dock max 1,5 meritpoäng). För ytterligare information se Högskoleverkets hemsida: www.hsv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sara Schöldström
Studie- och yrkesvägledare
0522-69 71 12

Arbetstid:
mån, tis, tors och fre

(ansvarig för 9a, 9b 0ch 9d + 8b, 8d och 8e)

Helena Nilsson el Naggar

Studie- och yrkesvägledare
0522-69 71 12

Arbetstid:
mån och ons

(ansvarig för 9ea och 9eb + 8a)

Adress:
Stjärngatan 1
451 51 Uddevalla

Praoinformation

PRAO-perioder 15/16:
år 9: vecka 39 + 40, ht-15

år 8: (datum kommer)

år 4-7: en dag, vt -16 (datum kommer)

Blanketter

PRAO-info till eleveröppnas i nytt fönster

Information till föräldrar år 9öppnas i nytt fönster

Praoblankett (kommer)

Brev till handledarenöppnas i nytt fönster

Praoplanöppnas i nytt fönster

PRAO betyder Praktisk arbetslivsorientering, och syftar till att ge eleverna en inblick i arbetslivet och chansen att få prova på ett eller ett par yrken. Det är viktigt att vara ute i god tid när du söker praoplats, och att välja en arbetsplats som du tycker verkar intressant. Det bästa brukar vara att gå dit och fråga personligen så att man kan presentera sig samtidigt, men det går även bra att ringa och fråga. Både elever och föräldrar är välkomna att kontakta syv när det gäller PRAO och anskaffande av praoplats.

Länkar med information om utbildningar och yrken.
www.gymnasiet.uddevalla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.plusgymnasiet.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.tekniskagymnasiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.praktiska.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats

(ansökan till gymnasiet, info om Fyrbodals gymnasieutbildningar och antagningskansli)
www.gymnasieguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Gymnasieutbildningar i Sverige)
www.naturbruk.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.svenskidrott.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Riksidrottsgymnasier)
studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Högskoleutbildningar)
www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.studentum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Högskoleutbildningar)
www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Yrken, arbetsmarknad, etc.)
www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Studieekonomi)

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2015-06-08

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397