Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledning innefattar vägledning, information om studier och yrken, arbetslivskontakter och elevvårdande arbete. Vägledningens syfte är att eleverna ska få kunskap om sig själva och sin omvärld, samt skaffa sig verktyg för att kunna fatta beslut, för att kunna göra så medvetna studie- och yrkesval som möjligt. Detta sker bland annat genom enskilda vägledningssamtal, gruppvägledning, SYV-lektioner, gymnasieinformation, PRAO, studiebesök med mera.

Samtalsbokning:

 • direkt hos SYV
 • bokningslista på SYV:s dörr
 • via telefon, sms eller e-post

Även föräldrar är välkomna tillsammans med sina barn på vägledningssamtal.Slutlig antagning till gymnasiet

Det slutliga antagningsbeskedet från gymnasiet publiceras på www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats runt den 1 juli. Du loggar in med samma användarnamn och lösenord du använde när du gjorde ditt gymnasieval. Antagningskansliet kommer även skicka hem ditt slutliga besked per post. Har du sökt en skola utanför Uddevalla och Fyrbodal kommer det hemskickat per post. Kom ihåg att svara på antagningsbeskedet om det krävs, i annat fall kan du förlora din plats. Ska du resa bort under den här perioden är det alltså viktigt att be någon kolla din post, eller att du går in på www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats där du är, och svarar via webben. Kom ihåg att du måste ha ditt användarnamn och ditt lösenord med dig för att kunna logga in! Om, när och hur du ska svara beror på vilken skola/vilka skolor du har sökt, så läs noga på antagningsbeskedet hur du ska gå tillväga. Har du sökt till Uddevalla, eller annan gymnasieskola inom Fyrbodal, är sista svarsdatum 24 juli, och de vill helst att du svarar via webben. Du kan få mycket bra information, om exempelvis reservantagning, antagningspoäng, etc., på www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats. Reservantagningen startar efter att alla svarat på det slutliga antagningsbeskedet, omkring första veckorna i augusti. Ska du flytta är det viktigt att ta kontakt med antagningskansliet och meddela ny folkbokföringsadress.

Har du några frågor i sommar kan du kontakta SYV eller antagningskansliet. SYV arbetar t.o.m. vecka 28, och har telefon 0522-697112. Antagningskansliet är öppet alla veckor utom 28, 29 och 30, och har telefon 0522-697079. Antagningskansliet kommer att bifoga ett brev i det slutliga antagningsbeskedet med information om telefontider, etc.Kalendarie 14/15                                                                

 • PRAO år 9 - vecka 38-39 (lovdag torsdag v.39)
 • "Framtidståget" för år 9 - 2 okt, kl 8.35-9.35 i matsalen
 • SYV-lektioner år 9 - vecka 40-43
 • Gymnasieinformation till föräldrar - prel. 29 sept
 • "Torp-mässa" -
 • Gymnasiemässa -
 • Öppet hus, alla gymnasieskolor  i Uddevalla -
  (samt vid vissa tillfällen under vt - se resp skolas hemsida)
 • Öppet hus, övriga gymnasieskolor - se respektive skolas hemsida
 • Vägledningssamtal - oktober-januari
 • Ansökan till idrottsgymnasier - i vissa falla senast 15 oktober, eller 1 december
 • Ansökan till UEIG (friidrott) - senast 15 okt!
 • Ansökan till UEIG (fotboll, handboll och simning) - senast 1 dec!
 • Ansökan till gymnasiet - senast 1 februari
 • SYV-lektioner år 8 - mars-maj
 • PRAO år 8: tre dagar, datum ej bokat ännu
 • Preliminärt antagningsbesked från gymnasiet - ca 15 april
 • Omvalsperiod - 15 april-15 maj
 • Temadagar "Yrken och arbetsliv": mars


Temadagar om yrken och arbetsliv: Måndag 19 maj och tisdag 20 maj kommer vi att ha temadagar om yrken och arbetsliv för år 7-9 på Västerskolan. 7:orna har PRAO på måndagen och temadag på tisdagen. 8:orna har kompletteringsdag på måndagen och temadag på tisdagen. 9:orna har temadag på måndagen och kompletteringsdag på tisdagen.

Information om gymnasiet: Alla elever i år 9 kommer under hösten att få information om gymnasiet under lektionstid. Föräldrar kommer att få gymnasieinformation på föräldramötet. SYV:s ppt-presentation från ht -13 finns att hämta häröppnas i nytt fönster.

Idrottsgymnasier: Observera att ansökan till idrottsgymnasierna görs tidigare! Vissa idrotter har sista ansökningsdatum redan den 15 oktober, och andra den 1 december. Gå in på din riksidrottsförenings eller UEIG:s hemsida för att kolla vad som gäller för just din indrott, eller hör med SYV. På UEIG:s hemsida finns info om vilka program som går att kombinera med UEIG, samt länkar till ansökan.

Öppet hus: Alla gymnasieskolor i Uddevalla kommer att ha Öppet hus. Uddevalla gymnasieskola har Öppet hus lördagen den 23 november. Besök rekommenderas starkt!

Gymnasiemässan: Alla Uddevallas gymnasieskolor kommer att finnas representerade i Agnebergshallen tisdagen den 12 november från kl 9.00-17.30. Vi från Västerskolan kommer att besöka mässan med åk 9 under skoltid. Den är även öppen kvällstid för elever och föräldrar. 

Torp-mässan: Uddevallas gymnasieskolor finns representerade ute på Torp lördagen den 19 oktober.

Gymnasiekataloger: Uddevalla gymnasieskolas och Plusgymnasiets kataloger kommer att skickas hem till alla elever boende i Uddevalla kommun runt Höstlovet. De övriga fristående gymnasiernas kataloger finns att hämtas hos SYV.         

Moderna språk och meritvärde: Från och med 2014 får meritvärdet för en elev som fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt (max 340 p). För elever som inte läser moderna språk utgörs meritvärdet av summan av de 16 bästa betygen (max 320 p).      

Kort information om meritpoäng
Man skaffa sig s.k. "meritpoäng" genom att läsa gymnasiekurser i Moderna språk, Engelska och/eller Matematik. Maximalt kan man skaffa sig 2,5 meritpoäng, som då läggs till betygspoängen. När det gäller att skaffa sig meritpoäng för Moderna språk är det viktigt att känna till detta redan i grundskolan, då Moderna språk läses stegvis och man kan samla på sig fler meritpoäng ju fler steg man läser (dock max 1,5 meritpoäng). För ytterligare information se Högskoleverkets hemsida: www.hsv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sara Schöldström
Studie- och yrkesvägledare
0522-69 71 12

Arbetstid:
mån, tis, tors och fre

(ansvarig för 9d och 9e + 8a, 8b och 8d)

Helena Nilsson el Naggar

Studie- och yrkesvägledare
0522-69 71 12

Arbetstid:
mån, ons och fre

(ansvarig för 9a och 9b + 8ea och 8eb)

Adress:
Stjärngatan 1
451 51 Uddevalla

Praoinformation

PRAO-perioder 13/14:
år 9: vecka 42 + 43, ht-13
8ea och 8eb: må-ons v.13, vt-14

8a, 8b och 8d: må-ons v.14, vt-14

år 7: må v.21, vt-14

år 4-6: en dag, vt -14

Blanketter

PRAO-blankett 8a, 8b och 8döppnas i nytt fönster

PRAO-blankett 8ea och 8eböppnas i nytt fönster

PRAO-info till eleveröppnas i nytt fönster

Information till föräldrar år 8öppnas i nytt fönster

Brev till handledarenöppnas i nytt fönster 

Närvaroblankett 8a, 8b och 8döppnas i nytt fönster

Närvaroblankett 8ea och 8eböppnas i nytt fönster 

Praoplanöppnas i nytt fönster

PRAO betyder Praktisk arbetslivsorientering, och syftar till att ge eleverna en inblick i arbetslivet och chansen att få prova på ett eller ett par yrken. Det är viktigt att vara ute i god tid när du söker praoplats, och att välja en arbetsplats som du tycker verkar intressant. Det bästa brukar vara att gå dit och fråga personligen så att man kan presentera sig samtidigt, men det går även bra att ringa och fråga. Både elever och föräldrar är välkomna att kontakta mig när det gäller PRAO och anskaffande av praoplats.

Länkar med information om utbildningar och yrken.
www.gymnasiet.uddevalla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.plusgymnasiet.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.tekniskagymnasiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.praktiska.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats

(ansökan till gymnasiet, info om Fyrbodals gymnasieutbildningar och antagningskansli)
www.gymnasieguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Gymnasieutbildningar i Sverige)
www.naturbruk.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.svenskidrott.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Riksidrottsgymnasier)
www.studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Högskoleutbildningar)
www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.studentum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Högskoleutbildningar)
www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Yrken, arbetsmarknad, etc.)
www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Studieekonomi)

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2014-06-09

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397