Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Boendemiljö

Blommor

Boendemiljön handlar om hur du har det där du bor. Var du bor och hur bostaden är byggd, uppvärmningen av bostaden, ljudnivåerna i närheten, luftkvalitén och annat kan påverka hur du mår där du bor.

Tänk på att du har ett ansvar gentemot dina grannar att inte orsaka störningar. Om du har problem med din boendemiljö skall du i första hand vända dig till din fastighetsägare, din bostadsrättsförening eller den som orsakar problemet. Om problemen kvarstår har du möjlighet att vända dig till Miljö och Stadsbyggnad med problemen och lämna in ett klagomål.

Egenkontroll för fastighetsägare till flerbostadshus

Den som hyr ut en bostad har ansvar för att se till att inomhusmiljön är bra för de som hyr bostaden. Fastighetsägaren omfattas av krav på egenkontroll. Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Läs mer om egenkontroll för flerbostadshus

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2015-01-02

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397