Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Kissleberg

Ändring av detaljplan samt upphävande av mindre del av en detaljplan i KISSLEBERG

Antagen 12 Juni 2013
Laga kraft 8 november 2013

Planområdet ligger strax norr om väg 44 mellan Uddevalla stad och Torps köpcentrum.

Karta över Kissleberg

Planändringsområdet omfattar flertalet detaljplaner i Kissleberg. Ändringarna syftar till att pröva huvudmannaskapet för allmän plats i Kissleberg.
Miljö och Stadsbyggnad samt Tekniska nämnden föreslår nu att kommunen blir huvudman för de vägarna och de allmänna grönytorna (parkmarken) i Kissleberg. Undantaget är gatumarken på P-ytorna vid Talmansvägen 27 - 35, där detaljplanen upphävs.
Vidare föreslås att en mindre del av allmän plats i områdets västligaste del upphävs.

Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-06-12. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som 2013-10-01 avslog överklagandet.

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2015-02-10

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397