Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Torp köpcentrum

Torp köpcentrum, norra delen (Herrestad)-Torp 1:39 mfl

Planområdet omfattar de delar av handelsanläggningen som ligger norr om väg 161 och väster om väg E6 och sträcker sig från COOP Forum i öster t.o.m. ICA MAXI i väster.

Planens syfte är att pröva utbyggnadsmöjligheter och att ge planenlighet för tidigare utförda utbyggnader inom planområdet samt att koppla handelsanläggningen till det nya vägsystem som är beslutat.

Ett tidigare planförslag var utställt hösten 2011.
Det reviderade förslaget omfattar ett mindre område än tidigare.

Kontakt

Hans Johansson
arkitekt

Telefon
0522-69 73 25

Adress
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Besöksadress
Stadshuset
Varvsvägen 1

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2016-01-22

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397