Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Torp köpcentrum

Torp köpcentrum, norra delen (Herrestad -Torp 1:39)

Planen syftar huvudsakligen till att förstärka handlen på Torp köpcentrum.
Samt att möjliggöra att de östra och västra byggnaderna byggs samman med varandra.
Planområdet omfattar de delar av Torp köpcentrum som ligger norr om väg 161 och väster om E6 och sträcker sig från COOP Forum i öster till Bauhaus i väster.
Kontakt

Hans Johansson
planchef

Telefon
0522-69 73 25

Adress
Uddevalla kommun
Miljö och Stadsbyggnad
451 81 Uddevalla

Besöksadress
Stadshuset
Varvsvägen 1

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2013-09-27

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397