Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Tomter för byggnation

Karta

På sidan visas tomter och planerade projekt med både kommunala och privata exploatörer. Klicka på "exploatör" under respektive område för mer information.

Barkhögarne7
Området ligger strax söder om Västgötavägen
1-2 villor eller 1-2 små flerbostads-hus.
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Kissleberg 1:4
Området ligger i Kisslebergs
nordligaste del. I söder gränsar
området till befintlig bebyggelse.
16 villor, kommunalt VA
16 lägenheter
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplan

Sunningebergen
Det nya bostadsområdet ligger i
Sunningen, söder om Misteröd.
Området är på cirka 45 hektar.
Pågående detaljplan

Ammenäs 1:56
Ammenäskolonin
Området ligger i västra delen av
Ammenäs, utefter Stångevägen
och Ingmansvägen.
ca 6 tomter, kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplan

Sunds hall
Litet område vid Sunds
brygga. Befintlig byggnation
på ofrigrund. Förtätning.
3 nya tomter, kommunalt VA
Exploatör
Detaljplan

Sundsstrand (Sundskogen)
Området ligger vid Byfjordens
södra strand, ca 1 km öster om
E6. Sundstrand är kommunens
nästa stora utbyggnadsområde.
Området kommer att bebyggas
etappvis. Två markägare .
Kommunalt VA
Tomkööppnas i nytt fönster
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster1
Exploatör 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplan

Å 1:20 mfl
Området ligger öster om väg 675 Avstånd till Ljungskile är cirka 7 km.
Cirka 15-20 enbostadshus.
Kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Rävehogen
Området ligger omkring 2 km norr om Ljungskile centrum, väster om E6.
Cirka 26 villatomter. Kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplan

Dalahöjdsvägen
Området ligger 1 km norr om Ljungkile centrum och direkt öster om Uddevallavägen/länsväg 680. Dalahöjdsvägen trafikförsörjer hela området
Ca 16 villatomter. Kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplan

Skälläckeröd 1:18
Planområdet ligger Väster om Hälle Lider, söder om Ljungskileskolan.
Cirka 12 tomter
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

 

Lyckorna 2:249
Treklöverhemmet
Området ligger cirka 600 meter in på Treklövervägen.
5 nya villatomter samt utbyggnad av Treklöverhemmet
Kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplan

Överby 1:31, 1:42/Lanesund
Området ligger vid Havstens-
fjorden och cirka 4 km både
från E6 och Torp köpcentrum.
13 nya villa tomter,
kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pågående detaljplan

Skredsviks-Berg 1:51
Området ligger strax väster om Lv 161 vid Berghogen cirka 16 km från Uddevalla centrum.
5 nya villa tomter, enskilt avlopp
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Lekstale 1:8
Området ligger på Bokenäset norr om Lv 161.
2 villatomter, enskilt avlopp
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Stale 1:10
Området ligger på Bokennäset cirka 2 km söder om Bokenäs skola.
7 tomter, enskilt avlopp
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplan

Munkeby 1:116
Munkeby ligger cirka 35 km väster om Uddevalla. Området ligger strax väster om Koljöfjorden och inte långt från Nordströmmarna.
5 tomter, enskilt avlopp
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Munkeby 1:85
Området ligger i södra Munkeby, cirka 1,5 km från Dragsmarks kyrka och cirka 300 m från färjeläget Ängön.
Förtätning av befintligt planområde.
3 tomter, enskilt avlopp
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Tånga höjd 1:1
Området ligger på Bokenäsets östra sida. Avståndet till Havstensfjorden är cirka 500 m.
13 nya tomter, kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Pågående detaljplanöppnas i nytt fönster

Grytingen 1:2
Området ligger cirka 9 km nordväst om Uddevall och 1 km från Torp köpcentrum, mellan E6 och Bohusbanan.
Två olika förslag A: Grupphus eller villa tomter och flerfamiljshus.
B. Grupphus eller villa tomter.
Kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pågående detaljplanöppnas i nytt fönster

Grytingen 1:12
Området ligger mellan E6 och Bohusbanan cirka 9 km nordväst om Uddevalla och cirka 1 km från Torp köpcentrum.
13 grupphus eller friliggande villor.
Kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Grötån 1:30
Margaretagården
Området ligger cirka 8 km
söder om Ljungskile, några
100 meter norr om kommun-
gränsen mot Stenungsund.
Cirka 15 tomter, enskilt avlopp
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

 

Smedseröd 1:51
Området ligger mellan E6 och Bohusbanan cirka 9 km från Uddevalla och 1 km från Torp köpcenturm.
14 grupphus (gårdsvillor)
Kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Åsen 1:2, 1:8
Området ligger cirka 15 km väster
om Uddevalla och ungefär 2 km
från rondellen i Rotviksbro.
5 tomter, enskilt avlopp
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Västerby 1:8
Västerby är beläget
cirka 13 km sydväst
om Uddevalla och
3 km från Lerbomotet.
Ungefär 18 friliggande
enbostadshus.
Kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Västerby 1:2
Västerby är beläget cirka
13 km sydväst om Uddevalla
och 3 km från Lerbomotet.
Cirka 20 enbostadshus,
kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Högås - Sund 1:31
Tånga sund
Området ligger cirka 15 km väster om Uddevalla mellan Högås och Nötesund.
7 tomter. Enskilt avlopp
Exploatör länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster         
Detaljplanöppnas i nytt fönster 

Västra Utby V
Söruddevägen mm
Området ligger cirka 12 km
väster om Uddevalla.
Området löper längs
Söruddevägens nordöstra sida.
6 villatomter, kommunalt VA
3 olika privata markägareöppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Utby 2:7
Området ligger längs Tåbergs-
vägen i Utby.
2 villatomter, kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Utby 4:8, 3:3 och 2:8 mfl
Området ligger i de centrala
och nordöstra delarna i Utby.
5 villatomter, kommunalt VA
2 olika privata markägareöppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Råssbyn 1:9
Området är beläget i Råssbyn
cirka 13 km sydväst om Uddevalla.
1 tomt, enskilt avlopp
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Hässleröd 1:29
Området är beläget cirka 13 km
sydväst om Uddevalla centrum
och cirka 1 km rakt väster om
infarten till Gustavsberg.
8 villatomter, kommunalt VA
Exploatör
Detaljplan

Forshälla — Berg 7:1
Området ligger cirka 15 km
väster om Uddevalla mellan
väg 679 och Hakefjorden.
6 villatomter, kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Pågående detaljplanöppnas i nytt fönster

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2016-02-10

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397