Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Tomter för byggnation

Karta

Se karta över lediga tomter och planerade projekt för lägenheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På sidan visas tomter och planerade projekt med både kommunala och privata exploatörer. Klicka på "exploatör" under respektive område för mer information.

Kissleberg 1:4
Området ligger i Kisslebergs
nordligaste del. I söder gränsar
området till befintlig bebyggelse.
16 villor, kommunalt VA
16 lägenheter
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplan

Sunningebergen
Det nya bostadsområdet ligger i
Sunningen, söder om Misteröd.
Området är på cirka 45 hektar.
Exploatör
Pågående detaljplan

Ammenäs 1:56
Ammenäskolonin
Området ligger i västra delen av
Ammenäs, utefter Stångevägen
och Ingmansvägen.
ca 6 tomter, kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplan

Sunds hall
Litet område vid Sunds
brygga. Befintlig byggnation
på ofrigrund. Förtätning.
3 nya tomter, kommunalt VA
Exploatör
Detaljplan

Sundskogen
Området ligger vid Byfjordens
södra strand, ca 1 km öster om
E6. Sundskogen är kommunens
nästa stora utbyggnadsområde.
Området kommer att bebyggas
etappvis. Två markägare .
Kommunalt VA
Tomkööppnas i nytt fönster
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplan

Rävehogen
Området ligger omkring 2 km norr om Ljungskile centrum, väster om E6.
Cirka 26 villatomter. Kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Pågående detaljplan

Dalahöjdsvägen
Området ligger 1 km norr om Ljungkile centrum och direkt öster om Uddevallavägen/länsväg 680. Dalahöjdsvägen trafikförsörjer hela området
Ca 19 villatomter. Kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplan

Höjentorp
Höjentorp ligger i Uddevallas södra utkant, på sluttningen mot Gustavsberg.
14 nya tomter. Kommunalt VA
2 olika markägare
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Valåsberget
Området ligger söder om Ljungs kile, mellan Ljungskile och Lyckorna.
16 enbostadshus. Kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Lyckorna 2:249
Treklöverhemmet
Området ligger cirka 600 meter in på Treklövervägen.
5 nya villatomter samt utbyggnad av Treklöverhemmet
Kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplan

Lyckorna 2:166
Området ligger norr om korsningen Treklövervägen - Hasselbladsvägen
6 nya villatomter. Kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Överby 1:31, 1:42/Lanesund
Området ligger vid Havstens-
fjorden och cirka 4 km både
från E6 och Torp köpcentrum.
13 nya villa tomter,
kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pågående detaljplan

Skredsviks-Berg 1:51
Området ligger strax väster om Lv 161 vid Berghogen cirka 16 km från Uddevalla centrum.
5 nya villa tomter, enskilt avlopp
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Lekstale 1:8
Området ligger på Bokenäset norr om Lv 161.
2 villatomter, enskilt avlopp
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Stale 1:10
Området ligger på Bokennäset cirka 2 km söder om Bokenäs skola.
7 tomter, enskilt avlopp
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplan

Munkeby 1:116
Munkeby ligger cirka 35 km väster om Uddevalla. Området ligger strax väster om Koljöfjorden och inte långt från Nordströmmarna.
5 tomter, enskilt avlopp
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Munkeby 1:85
Området ligger i södra Munkeby, cirka 1,5 km från Dragsmarks kyrka och cirka 300 m från färjeläget Ängön.
Förtätning av befintligt planområde.
3 tomter, enskilt avlopp
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Tånga höjd 1:1
Området ligger på Bokenäsets östra sida. Avståndet till Havstensfjorden är cirka 500 m.
13 nya tomter, kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Pågående detaljplanöppnas i nytt fönster

Grytingen 1:2
Området ligger cirka 9 km nordväst om Uddevall och 1 km från Torp köpcentrum, mellan E6 och Bohusbanan.
Två olika förslag A: Grupphus eller villa tomter och flerfamiljshus.
B. Grupphus eller villa tomter.
Kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pågående detaljplanöppnas i nytt fönster

Grytingen 1:12
Området ligger mellan E6 och Bohusbanan cirka 9 km nordväst om Uddevalla och cirka 1 km från Torp köpcentrum.
13 grupphus eller friliggande villor.
Kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Grötån 1:30
Margaretagården
Området ligger cirka 8 km
söder om Ljungskile, några
100 meter norr om kommun-
gränsen mot Stenungsund.
Cirka 15 tomter, enskilt avlopp
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

 

Smedseröd 1:51
Området ligger mellan E6 och Bohusbanan cirka 9 km från Uddevalla och 1 km från Torp köpcenturm.
14 grupphus (gårdsvillor)
Kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Åsen 1:2, 1:8
Området ligger cirka 15 km väster
om Uddevalla och ungefär 2 km
från rondellen i Rotviksbro.
5 tomter, enskilt avlopp
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Västerby 1:8
Västerby är beläget
cirka 13 km sydväst
om Uddevalla och
3 km från Lerbomotet.
Ungefär 18 friliggande
enbostadshus.
Kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Pågående detaljplanöppnas i nytt fönster

Västerby 1:2
Västerby är beläget cirka
13 km sydväst om Uddevalla
och 3 km från Lerbomotet.
Cirka 20 enbostadshus,
kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pågående detaljplanöppnas i nytt fönster

Högås - Sund 1:31
Tånga sund
Området ligger cirka 15 km väster om Uddevalla mellan Högås och Nötesund.
7 tomter. Enskilt avlopp
Exploatör länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster         
Detaljplanöppnas i nytt fönster 

Västra Utby V
Söruddevägen mm
Området ligger cirka 12 km
väster om Uddevalla.
Området löper längs
Söruddevägens nordöstra sida.
6 villatomter, kommunalt VA
3 olika privata markägareöppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Utby 2:7
Området ligger längs Tåbergs-
vägen i Utby.
5 villatomter, kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Utby 4:8, 3:3 och 2:8 mfl
Området ligger i de centrala
och nordöstra delarna i Utby.
10 villatomter, kommunalt VA
2 olika privata markägareöppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Råssbyn 1:9
Området är beläget i Råssbyn
cirka 13 km sydväst om Uddevalla.
1 tomt, enskilt avlopp
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Hässleröd 1:29
Området är beläget cirka 13 km
sydväst om Uddevalla centrum
och cirka 1 km rakt väster om
infarten till Gustavsberg.
8 villatomter, kommunalt VA
Exploatör
Detaljplan

Forshälla — Berg 7:1
Området ligger cirka 15 km
väster om Uddevalla mellan
väg 679 och Hakefjorden.
6 villatomter, kommunalt VA
Exploatöröppnas i nytt fönster
Pågående detaljplanöppnas i nytt fönster

Fasseröd 2:1, 2:3 mfl
Planområdet ligger längs med Skidgatan.
Cirka 12 tomter
Exploatöröppnas i nytt fönster
Pågående detaljplanöppnas i nytt fönster

 

Högås-Kärr 1:1
Området ligger omkring 1,5 mil väster om Uddevalla.
Cirka 8 villatomter.
Enskilt avlopp
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

 

Tånga 1:1, Backen
Området ligger på Bokenästets
östra sida, cirka 150 till 300 meter
väster om Hafstens resort.
Exploatör
Pågående detaljplan

Skälläckeröd 1:18
Planområdet ligger Väster om Hälle Lider, söder om Ljungskileskolan.
Cirka 12 tomter
Exploatöröppnas i nytt fönster
Pågående detaljplanöppnas i nytt fönster

 

Å 1:20 mfl
Området ligger öster om väg 675 Avstånd till Ljungskile är cirka 7 km.
Cirka 15-20 enbostadshus.
Kommunalt VA
Exploatörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pågående detaljplanöppnas i nytt fönster

 

Barkhögarne7
Området ligger strax söder om Västgötavägen
1-2 villor eller 1-2 små flerbostads-hus.
Exploatöröppnas i nytt fönster
Detaljplanöppnas i nytt fönster

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2015-03-10

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397