Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Eget dricksvatten

Dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska.

Kontrollera vattnet i din brunn

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.  Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, helst vart tredje år.

För att beställa vattenanalys kontaktar man ett laboratorium (se information till höger). Efter en beställd analys skickas flaskor hem via posten. Prov skall tas och lämnas in samma dag. Håll gärna provet kylt tills du lämnat in det.

Ingående analyser

Mikrobiologisk analys: Ger svar på om dricksvattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer. En mikrobiologisk analys är alltid rekommenderad.

Kemisk analys: Ger svar på om vattnet innehåller kemiska parametrar som järn, mangan, fluorid, koppar med flera. En kemisk analys är alltid rekommenderad.

Radonanalys: Ger svar på om vattnet innehåller radon. Radon varken smakar eller luktar någonting. Radon finns i berggrunden och en analys rekommenderas om man har en bergborrad brunn.

Metallanalys: Ger svar på om vattnet innehåller metaller som arsenik, bly, kadmium med flera. Sådana metaller finns inte normalt i grundvattnet och behöver inte analyseras om man inte har särskilda misstankar om att det kan finnas metaller i dricksvattnet.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Om ett analyssvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Mer information om eget dricksvatten

Här till höger finns gott om länkar för dig som vill läsa mer om eget dricksvatten. Miljö och Stadsbyggnad hjälper till med rådgivning kring enskilda vattentäkter.

Företag som gör analyser på ditt dricksvatten

ALcontrol
Tfn: 013-254991
Inlämning av prov på Skansgatan 3, före klockan 16.30 varje vardag.
Alcontrols hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eurofins
Tfn: 010-490 81 70
Inlämning av prov på VGT, Kuröd, Kasebergsvägen 3, före klockan 16.00 varje vardag.

Eurofins hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AK lab
Tfn: 033-13 10 80 
AK labs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läs mer på respektive hemsida om hur man beställer vattenprov.

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2015-03-18

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397