Hämtning av julgranar

Från den 16 januari kommer renhållningen och hämtar din julgran för att låta den bli el och fjärrvärme i Lillesjöverket. Ställ ut granen vid sopkärlet söndagen före din hämtningsvecka för restavfall (grönt sopkärl). Denna service gäller villakunder och är kostnadsfri.

Julgran

Granen ska vara äkta och utan julpynt och julgransfot.

Om hämtningen dröjer låt granen stå kvar tills den blivit hämtad. Vi kommer! Denna service är kostnadsfri. Eftersom granarna hämtas tillsammans med hushållssoporna sparar vi på transporterna och miljön.

Obs! Hämtningen gäller endast granar, större gårdsgranar eller andra typer av grovsopor kommer inte att tas om hand.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice på Uddevalla Energi via telefon 0522-69 62 69 eller mejl kundservice@uddevallaenergi.se

Mer information på uddevallaenergi.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00