Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Kulturpris och stipendium

Sök kulturstipendium!
Det är ett arbets-, rese- och studiestipendium och utdelas till personer som visat lovande förutsättningar för insatser inom kulturområdet.

Stipendium söks för egen räkning. Skriv och berätta om din bakgrund och till vilket ändamål du söker stipendium.

Ge förslag till kulturpris!
Det utdelas på grundval av inkomna förslag som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet.

Berättigade att erhålla pris och stipendier är personer som är bosatta inom eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till Uddevalla kommun.

Kulturpris och kulturstipendium kan utdelas till enskilda personer, grupp, organisation e.d. Upplysningar lämnas av kultursekreteraren på tel. 0522-69 65 33.

Skicka förslag till kulturpristagare/ansökan om kulturstipendium senast 2014-09-30 till Kultur och fritid, 451 81 Uddevalla eller kulturfritid@uddevalla.se

Kulturpristagare 2013

HELEN STARK
Motivering: "Med stort engagemang har Helen Stark verkat för att levandegöra och bevara folkmusiktraditionen och för att entusiasmera unga att spela och vidareutveckla musiken".

Kulturpriset är 10.000 kronor.

Kulturstipendiat 2013

OLLE ÖBERG
"För fortsatta studier och utveckling".

Kulturstipendiet är på 25.000 kr.

Kulturpris och stipendium delades ut vid julkonserten i Uddevalla kyrka 12 december.

Kontakt
Stellan Hedendahl
Avdelningchef

Telefon
0522-69 65 33

Fax
0522-69 64 25

Adress
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla

Besöksadress
Varvsvägen 1

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2014-07-09

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397