Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Här finns hjälp för kvinnor, män och barn

För dig som är utsatt för våld eller utsätter andra för våld

Ambulans/Polis brådskande 112
Kvinnojouren Kaprifolen Uddevalla 0522-302 83
Socialtjänsten 0522-69 60 00 vxl
Socialupplysningen 0522-69 67 60
Sjukvårdsrådgivningen 1177 www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Uddevalla sjukhus 010-435 00 00
Polisen 114 14
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 www.kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Brottsofferjouren 0200-21 20 19 www.boj.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Terrafem (flerspråkigt) 020-52 10 10 www.terrafem.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För barn som upplever våld i sin närhet

Ambulans/Polis brådskande112
Trappan 0522-69 67 74 www.uddevalla.se/musslanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ungdomsmottagningen 0522-924 96
Fältenheten 0522 69 68 24, 69 68 25
Nationella hjälplinjen 020-22 00 60 www.nationellahjalplinjen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bris116 111 www.bris.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bris vuxentelefon om barn 077-150 50 50
Brottsofferjour för unga unga@boj.se<

Eller vänd dig till din skolsköterska/skolkurator

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2014-03-24

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397