Uddevalla kommun

Utskrift från www.uddevalla.selänk till annan webbplats

29 april 2016

Säkerhet och kris

Uddevalla kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

När en olycka inträffar i vardagen, till exempel brand i en lägenhet eller en trafikolycka så är det Räddningstjänsten som rycker ut.

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Uddevalla kommer kommunens webbplats att användas för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera.

För människor som drabbats av akut katastrof aktiveras en så kallad POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande.

Extraordinär händelse

Ibland används begreppet "extraordinär händelse". Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek eller elavbrott kan vara exempel på extraordinära händelser.