Bokenäset

Bokenäs gamla kyrka

Bokenäs gamla kyrka är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna i Bohuslän, troligen uppförd under 1100-talaets första hälft. Den har romansk planlösning med halvrund absid i öster. I väster ett vapenhus från 1600-talet ur vilket ett rödmålat klocktorn från 1752 sticker upp.

Från samma århundrade är kyrkans mycket välbevarade träinredning med bland andra altare, predikstol och dopfunt. Invändigt är kyrkan vitlimmad med slutna bänkar. Tunnvalvet är försett med barockmålningar av J H Dieden. Den vackra triumfbågen finns bevarad i sitt ursprungliga skick.

Vägbeskrivning: Kyrkan är högt belägen väster om Bokenäs skola utmed väg 161 mot Lysekil.
Klicka för större bild
Klicka för större bild
© Uddevalla Natur- och kulturguide
2011-12-15