Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Miljöfarlig verksamhet

I Miljöbalken anges vilka miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd respektive anmälan. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. Anmälan enligt miljöbalken görs till Miljö och Stadsbyggnad

Några exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

  • Fordonslackering med mer än 500 kg lösningsmedel per år
  • Hantering av mer än 1000 kubikmeter drivmedel per år
  • Fordonstvätt för mer än 5000 personbilstvättar per år
  • Vindkraftverk
  • Uppläggning av avfall/massor
  • Krossning av berg
  • Avloppsanläggning för 26 - 2000 personekvivalenter

Listan över anmälningspliktiga verksamheter är lång. Anmälan skall vara skriftlig och skall innehålla uppgifter om verksamheten och dess miljöpåverkan.

Kontakta oss på Miljö och Stadsbyggnad om du är tveksam.

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2010-10-29

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397