Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Torpområdet

Torp handelsområde växer fram

I Torp handelsområde har en kraftig expansion skett de senaste åren. Landets tredje största Ikea-varuhus invigdes i maj 2013 och i september 2013 öppnade Ikano två nya fastigheter för volymhandel. Uddevalla kommun har iordningställt mark inför etableringen av varuhusen på östra Torp och även byggt nytt vattentorn i Grytingen samt nya VA-ledningar för säkrad vattentillgång.

I december 2014 invigdes den norra trafikplatsen med bro över E6 samt norra länken som förbinder E6 med väg 161 mot Lysekil. Detta var en av de sista pusselbitarna i ett förbättrat trafiksystem kring Torp. Flera andra åtgärder har genomförts för att underlätta trafiksituationen i området, bland annat nya Hogstorpsvägen på östra Torp som har byggts med två rondeller, ny gång- och cykelväg och busshållplats. Fler körfält har tillkommit i korsningen väg 44/Tavlegatan och avsvängningsfälten från E6 vid avfart mot Torp har förlängts. Under hösten 2013 byggdes en större pendelparkering på västra Torp med 260 p-platser och laddstolpar för elbilar. Alldeles intill finns en helt ny terminal för lokal- och regional- och turistbussar som invigdes i juni 2014.

Det är många aktörer inblandade i expansionen av Torp handelsområde, bland andra Uddevalla kommun, Trafikverket, Ikea, Ikano, Steen&Ström (som driver nuvarande Torp köpcentrum) och Västtrafik. Utbyggnaden av Torp förstärker kommunens roll som handelscentrum i regionen.

Kontakt

Helen Tisell
Projektledare
Telefon
0522-69 79 38

Ulf Larsson
Projektingenjör
Telefon
0522-69 62 14

Ewa Christiansson
Projektsamordnare/ekonomi
Telefon
0522-69 63 46

Fax
0522-69 63 63

Adress
Uddevalla kommun
Tekniska kontoret
451 81 Uddevalla

Besöksadress
Varvsvägen 1

Mer information
Översikt
Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2015-04-09

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397