Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Torpområdet

Torp handelsområde växer fram

I Torp handelsområde sker en kraftig expansion. Landets tredje största Ikea-varuhus invigdes i maj 2013 och i september 2013 öppnade Ikano två nya fastigheter avsedda för volymhandel. Uddevalla kommun har iordningställt mark inför etableringen av varuhusen på östra Torp och även byggt nytt vattentorn i Grytingen samt nya VA-ledningar för säkrad vattentillgång.

Flera åtgärder har genomförts för att underlätta trafiksituationen i området, bland annat nya Hogstorpsvägen på östra Torp som har byggts med två rondeller, ny gång- och cykelväg och busshållplats. Fler körfält har tillkommit i korsningen väg 44/Tavlegatan och avsvängningsfälten från E6 vid avfart mot Torp har förlängts. För att ytterligare förbättra trafiksituationen ska en ny trafikplats, Torp Norra, med bro över E6 byggas 2014, med infarter både till östra och västra Torp. Nordlänken som ska förbinda trafikplatsen vid E6 med väg 161 mot Lysekil planeras vara klar 2015. Under hösten 2013 byggdes en ny och större pendelparkering på västra Torp med 260 p-platser och laddstolpar för elbilar. Bygget av en ny terminal för lokal- och regional- och turistbussar har påbörjats, denna beräknas vara klar till sensommaren 2014.

Det är många aktörer inblandade i expansionen av Torp handelsområde, bland andra Uddevalla kommun, Trafikverket, Ikea, Ikano, Steen&Ström (som driver nuvarande Torp köpcentrum) och Västtrafik. Utbyggnaden av Torp förstärker kommunens roll som handelscentrum i regionen.

Kontakt

Helen Tisell Dyrby
Projektledare
Telefon
0522-69 79 38

Ulf Larsson
Projektingenjör
Telefon
0522-69 62 14

Ewa Christiansson
Projektsamordnare/ekonomi
Telefon
0522-69 63 46

Fax
0522-69 63 63

Adress
Uddevalla kommun
Tekniska kontoret
451 81 Uddevalla

Besöksadress
Varvsvägen 1

Mer information
Översikt
Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2014-10-23

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397