Reggio Emilia

Reggio Emilia

Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Grundtanken i denna pedagogiska filosofi är att utmana barns tänkande och stimulera kreativt och skapande arbetssätt inom förskolan.Barn har hundra sätt att uttrycka sig. Alla dessa uttryckssätt använder barnen för att förstå sig själva och tolka världen. Genom att erbjuda så många sätt som möjligt får barnen tilltro till sin egen förmåga.Reflektion, dokumentation och lyssnade är centralt i arbetet liksom att värdera det som är olika genom att utgå från barns alla uttrycksmöjligheter. Vårt förhållningssätt innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och med stor vilja att lära sig. Material som utmanar fantasin används och vuxna ses som medkonstruktörer av kunskap, där svar på frågor inte alltid är givna på förhand, utan barnens lekfullhet och olika sätt att lära står i centrum.Vi ser barnen som kompetenta, att barnen kan!

Förslag på sidor