Skolplacering läsåret 2022/2023

barn i skolan

Här hittar du information om skolplacering inför läsåret 2022/2023. Sidan uppdateras kontinuerligt under skolplaceringsprocessen.

Skolplaceringsinformationen gäller:

  • Barn som fyller sex år.
  • Elever som ska börja skolår 7 och där nästkommande årskurs inte finns på enheten.

Aktuellt

Meddelande om skolplacering har skickats ut via e-post eller brev. Om du inte har fått ett e-postmeddelande med anvisad skolplacering för läsåret 22/23 kontakta grundskolan@uddevalla.se eller 0522-69 63 57.

Skolplacering i närheten där man bor

Inför läsåret 2022/2023 finns upptagningsområden för samtliga kommunala skolor i Uddevalla. Elever som ska börja i förskoleklass anvisas skola utifrån i vilket upptagningsområde eleven är folkbokförd. För elever som går i årskurs 6 på en skola där nästkommande årskurs inte finns så anvisas samtliga elever i en klass samma skola inför årskurs 7.

Önskemål om annan skola

Vårdnadshavare har möjlighet att lämna önskemål om annan skola än den anvisade. Önskemålet om annan skola än den anvisade beaktas utifrån relativ närhet enligt skollagen i mån av plats på önskad skola.

Du lämnar ditt önskemål via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare under tiden 26 januari - 7 februari.

Vi upprättar inte någon kö till skolorna efter det att de slutliga placeringarna är klara, men vårdnadshavare kan ansöka om byte av skola i e-tjänsten från och med att de fått placeringsbeslutet.

Grundskolekontoret hanterar ansökningar om byte av skola fortlöpande under läsåret.

Vid frågor

Har du frågor kring riktlinjer för antagning, om urvalskriterier eller om hur du ansöker om annan skola?

Har du frågor om hur du ansöker om fritidshemsplats?

Har du frågor som rör en specifik grundskola?

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00