Ny förskola öppnar på Rosenhäll

I oktober öppnar en ny förskola på Rosenhäll med plats för upp till 35 barn. Redan nu kan du ansöka om plats för ditt barn på den nya och naturnära förskolan.

barn klappar händer

Rosenhälls förskola kommer att ligga i tidigare syncentralens lokaler i entréplan på Rosenhäll. Just nu sker ombyggnadsarbeten för att anpassa ytorna till den nya förskoleverksamheten och rekrytering av pedagoger pågår. I mitten av oktober börjar de första barnen att skolas in.

- Det är spännande lokaler med många mindre rum och vi har skog och natur alldeles utanför i ett lugnt och fint område, det är otroligt bra. Det är också roligt att det blir en mix av barn och äldre människor i byggnaden, det är nyttigt och lärorikt och jag hoppas vi kan samarbeta på något sätt, säger Marie Aronsson, chef för Rosenhälls, Äsperöds och Hönsebergets förskolor.

Rosenhälls förskola kommer att ha två avdelningar och ta emot barn i åldrarna 1-5 år. Inredningen av rummen kommer att ske i samråd med personalen och tillsammans med barnen. Under hösten ska en utegård för förskolebarnen anläggas på baksidan av Rosenhäll.

- Vi har ett högt söktryck på Äsperöds förskola och det känns toppen att vi nu kan erbjuda platser även på Rosenhälls förskola, säger Marie Aronsson.

Mer information och ansökan om förskoleplats

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00