Uddevalla en av tio modellkommuner för digitalisering

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett tio kommuner i landet som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Uddevalla är en av dessa tio kommuner.

Äldre sitter med läsplatta och mobil

Överenskommelsen gäller under tre år, 2020-2022, och omfattar för Uddevallas del ett ekonomiskt stöd om 1,5 miljoner per år. SKR har inrättat ett kompetenscenter som ska bidra till att ge kommunerna bättre förutsättning att utveckla och implementera nya arbetssätt med digitala tjänster och tekniska verktyg inom äldreomsorgen. De tio modellkommunerna kan dela med sig av sina erfarenheter av digitala lösningar.

- Det är jätteroligt att vi kommer med i detta, det är en väldigt bra möjlighet för Uddevalla att ta ett ytterligare kliv i det digitala arbetet. Vi har en demografisk utmaning de kommande åren med allt fler äldre, detta är en pusselbit för att klara det både ekonomiskt och personalmässigt, säger Roger Granat, socialchef.

Inom äldreomsorgen har Uddevalla redan kommit långt vad gäller automatisering av flera processer vad gäller avgiftshantering, hjälpmedelsfakturor och liknande. Sedan flera år antecknar hemtjänstpersonalen direkt i mobilen när de är på besök hemma hos vårdtagare, digitala trygghetslarm och dörrlås används och just nu pågår testning av en medicinrobot, som kan påminna vårdtagaren om när det är dags att ta medicin. Det är en lösning som används i flera andra kommuner, ofta i kombination med tillsyn på distans via exempelvis läsplatta, där hemtjänsten kan prata med vårdtagaren.

- Medicinrobot kan hjälpa en del, men inte alla. Men i de fall där detta kan fungera finns potential för färre resor för hemtjänsten. Det gäller att hitta nya, innovativa lösningar med trygghetsskapande teknik. I grund och botten handlar det om att tillgodose brukarens behov, säger Roger Granat.

De tio modellkommunerna för digitalisering är utvalda för att de kommit lite längre i att implementera digitala lösningar i äldreomsorgen. Kommunerna kompletterar varandra bra när det gäller styrkeområden, geografi och kommunstorlek.

Mer information om modellkommuner för digitalisering