Ny utställning på Galleri Vitt brus

Från och med lördag 7 mars kan du se en ny utställning på Galleri Vitt brus i Stadsbiblioteket. Återbruksprojektet DåNuSen ställer ut konstverk av gamla cykeldelar.

Klocka gjord på delar från cyklar.

Vad är DåNuSen?

DåNuSen är ett nytt projekt inom ramen för Cykelbrukets tanke – att återbruka gamla cyklar skänkta av privatpersoner i samarbete med Uddevalla Energis återvinningscentral Havskuren där vi dagligen får ta emot gamla cyklar. De cyklar som inte går att renovera plockar vi isär och delarna sorteras. Här föddes en tanke - varför inte ta tillvara dessa och bygga konstverk, bruksföremål eller annat av dem?

Under augusti påbörjades arbetet med att bygga lampor, klockor, smycken, konstverk och annat av gamla cykeldelar, vilka vi ganska snart fick möjlighet att ställa ut samt visa upp på bland annat Gömda glömda gårdar i Uddevalla. Vi sökte även projektmedel och fick stöd från Thordénstiftelsen för att utveckla verksamheten. Vi har nu en lokal samt arbetstränare på gång att få anställning i verksamheten. Under 2020 ska vi utveckla verksamheten ytterligare med utställningar, workshops och spännande studiecirklar i återbruk med tanken att kombinera flera olika material.

Återbruksprojektet DåNuSen drivs i ABF Fyrbodals regi jämte Cykelbruket. Syftet är att erbjuda arbetsträning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, med fokus på ungdomar och språksvaga, och då i samarbete med Arbetsförmedlingen, Uddevalla Energi, Uddevalla kommuns arbetsmarknadsavdelning, Försäkringskassan och LSS.

Utställningen på Galleri Vitt brus i Stadsbiblioteket pågår 7 mars-1 april.

Öppettider Galleri Vitt brus
Måndag-torsdag 9-19
Fredag 9-18
Lördag 10-16

Mer information om Cykelbruket på facebook

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00