Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

Logga in

Sidan kontrollerad 2013-05-31

Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla    Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Växeln: 0522-69 60 00, Röststyrd växel 0522-69 70 00
Organisationsnummer: 212000-1397