Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människa och miljö klassas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation, det ska aldrig slängas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Du ska alltid sortera ut och förvara farligt avfall för sig.

Miljöstationer  i Uddevalla och Ljungskile

 • Återvinningscentralen Havskuren i Uddevalla
 • Återvinningscentralen Aröd i Ljungskile

Vad är farligt avfall?

En del produkter är märkta med information om att de är farliga som till exempel frätande, hälsoskadligt eller förvaras oåtkomligt för barn. Några exempel på farligt avfall är:

 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor.
 • Färgrester, penseltvätt och tapetklister.
 • Batterier.
 • Sprayburkar med innehåll.
 • Lösningsmedel.
 • Oljerester.
 • Ogräsmedel.
 • Elektriska produkter.
 • Asbest och eternitplattor.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00