Kompostering av hushållsavfall

Som fastighetsinnehavare kan du kompostera komposterbart hushållsavfall på fastigheten, i kompostbehållare för åretruntbruk. Kompostbehållaren ska vara tät mot skadedjur och ha tillräcklig kapacitet. Vill du själv ta hand om hushållsavfall måste du ansöka om dispens.

Kompostbehållaren ska:

  • vara tät mot skadedjur (inga hål större än 5-8 mm)
  • ha tillräcklig kapacitet
  • skötas så att det inte uppstår någon olägenhet för närboende

Om du vill kompostera hushållsavfall ska ansöka om dispens till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan för dispens finns under mer information nedan. En avgift tas ut för ansökan.

Brunt kärl tas bort

Om du komposterar behövs inte något brunt kärl för matavfall. Kärlet tas bort automatiskt när komposteringen godkänns om du inte meddelar Uddevalla Energi något annat. Renhållningstaxan sänks samtidigt. Meddela Uddevalla Energi om du vill ha en annan storlek på ditt gröna kärl för restavfall (140 liter/190 liter).

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00