Kompostering av hushållsavfall

Som fastighetsinnehavare kan du kompostera komposterbart hushållsavfall på fastigheten, i kompostbehållare för åretruntbruk. Kompostbehållaren ska vara tät mot skadedjur och ha tillräcklig kapacitet. Vill du själv ta hand om hushållsavfall i en kompost måste du ansöka om dispens.

Kompostbehållaren ska:

  • vara tät mot skadedjur (inga hål större än 5-8 mm)
  • ha tillräcklig kapacitet
  • skötas så att det inte uppstår någon olägenhet för närboende

Om du vill kompostera hushållsavfall ska ansökan om dispens skickas till miljökontoret. Ansökan för dispens finns under mer information nedan. En avgift tas ut för ansökan.

Läs mer om våra avgifter>>

Brunt kärl tas bort

Om du komposterar behövs inte något brunt kärl för matavfall. Kärlet tas bort automatiskt när komposteringen godkänns om du inte meddelar Uddevalla Energi något annat. Meddela Uddevalla Energi om du vill ha en annan storlek på ditt gröna kärl för restavfall (140 liter/190 liter).

Uddevalla Energi>>

Kontakt Uddevalla Energi
Kundtjänst, telefon 0522-58 08 00

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor