Slam och latrin

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet. Uddevalla Energi utför tjänsten som entreprenör åt kommunen.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för avloppsanläggningens skötsel, underhåll och att tömning blir utförd. Fastighetsägaren måste hålla slamavskiljare och slutna tankar lätt tillgängliga för hämtning. Tunga lock får fastighetsinnehavaren ta av själv eller köpa tjänsten av renhållningen/Uddevalla energi.

Latrinhämtning

Hämtning av latrin utförs av Uddevalla Energi.

Förslag på sidor