Trädgårdsavfall och ris

Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid skötsel av din trädgård. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras hemma vid bostaden eller lämnas på återvinningscentralerna Havskuren eller Aröd.

Trädgårdsavfall får inte läggas i det vanliga restavfallskärlet. Om du inte själv kan kompostera eller köra ditt trädgårdsavfall kan du ha ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall från Uddevalla Energi.

Mer om hämtning av trädgårdsavfall>>

Det här gäller om du vill elda torrt trädgårdsavfall

Kontakta oss

E-post kundservice@uddevallaenergi.se

Telefon 0522-58 08 00

Hemsida Uddevalla Energi

Förslag på sidor