Boendemiljö

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus och därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika individer och påverkas av exempelvis ålder, känslighet och livsstil.

Om du har problem med din boendemiljö, exempelvis i form av buller, dålig luft, skadedjur låg eller hög temperatur, kontakta i första hand din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Hjälper inte det, kan du ta kontakt med samhällsbyggnad som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare.

Tänk på att du har ett ansvar gentemot dina grannar att inte orsaka störningar.    

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00