Om du störs i din boendemiljö

Om du i din bostad störs av exempelvis lukt, buller, vedeldning eller mögel ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening eller den som orsakar störningen. Den som orsakar störningen är ansvarig för att rätta till problemet och har rätt att försöka rätta till felet innan kommunen ställer krav på åtgärder.

Kontakta alltid den som orsakar störningen innan du lämnar in en anmälan. Den som stör bör ha fått minst två veckor på sig att undersöka klagomålet. Upplever du att fastighetsägare eller bostadsrättsförening inte hjälper dig för att förhindra eller minska olägenheten, kan du ta kontakt med miljökontoret som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare. Du når oss via kommunens kontaktcenter.

Störningar i bostadsmiljön kan komma ifrån flera olika källor och upplevs ofta olika. Miljökontoret bedömer om störningen är en olägenhet och kan kräva åtgärder om det visar sig behövas.

Om du äger en bostadsrätt kan du också själv vara ansvarig för vissa områden. Läs föreningens stadgar och bostadsrättslagen eller prata med någon i styrelsen för att få reda på om ansvaret att åtgärda är ditt eller föreningens. Om bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren inte åtgärdar problemen kan du som bor i flerfamiljshus i de flesta fall få hjälp genom att vända dig till oss på miljökontoret.

Vi handlägger normalt inte frågor kring boendestandard, till exempel slitna tapeter eller allmänt dåligt underhåll i fastigheten. Har du frågor om detta kan du vända dig till hyresgästföreningen eller hyresnämnden.

Så hanterar vi din anmälan

Innan du skriver en anmälan till miljökontoret ska du ha kontaktat den som orsakat störningen för att försöka nå en lösning. Tänk på att vi inte kan hjälpa till vid klagomål som handlar om grannosämja. 

Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störning av till exempel buller, lukt eller nedskräpning som tidigare pågått men upphört, handläggs inte.

Är du osäker på om ditt klagomål ska handläggas av miljökontoret – ta då kontakt med oss så gör vi en bedömning. Det är viktigt att du ger oss en så detaljerad beskrivning som möjligt, annars kan ärendet och handläggningen bli försenad alternativ avslutas.

  • Vi gör en bedömning av om problemet kan vara en risk för olägenhet för människors hälsa.
  • Om problemet bedöms som en olägenhet för människors hälsa, kan vi ställa krav på att fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller den som annars orsakar störningen gör någonting åt det.

Gäller din anmälan en återkommande störning ska du föra en störningsdagbok under en längre tid innan du lämnar in din anmälan. 

Blankett eller digital e-tjänst för anmälan om störning/olägenhet finns nedan. Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling eftersom kommunen är en myndighet.

Om du bor i enfamiljshus (villa) kan du vända dig till ett försäkringsbolag eller ett konsultföretag för att få råd om hur problem med inomhusmiljön kan åtgärdas.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor