Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra kan skapa stor ekonomisk skadegörelse då de angriper exempelvis livsmedel, textilier och trävaruprodukter. Till ohyra räknas mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor med mera. Exempel på skadedjur är möss, råttor, sorkar, kråk- och måsfåglar och vissa duvarter.

Till skadedjur hör även vilda djur som rör sig i närheten av våra bostäder, exempelvis rådjur, grävlingar och förvildade katter. Om insekter räknas som ohyra avgörs inte av arten utan av mängden och platsen. Detsamma gäller för skadedjur.

Har du problem med skadedjur eller ohyra?

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller styrelse. Bor du i villa bör du kontakta en skadedjursbekämpningsfirma.

Gäller det skador på hus, som mögel, hussvamp eller hästmyror, så kontaktar du i första hand ditt försäkringsbolag. Om du upplever att något biter dig är det bäst att besöka en läkare.

Vilka lagar reglerar skadedjursfrågan?

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra och skadedjur.

I jordabalken regleras hyresförhållanden och ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst. Fastighetsägaren är skyldig att ta till åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenheter. Det gäller även om hyresgästen är den som orsakat att ohyra uppstått. Om hyresgästen inte orsakat detta, kan denna kräva ersättning för kostnader.

Olika typer av skadedjur och ohyra

  • Kackerlackor
    Finns lite var stans i vår omgivning, men de syns inte alltför ofta eftersom de är nattaktiva. På semestern utomlands kanske man kan se en snabb gynnare springa på golvet i hotellrummet. I lokaler med dålig lokalvård kan de frodas bland avfall. Undvik att få med kackerlackor i bagaget hem från utlandsresan genom att skaka kläderna, inspektera souvenirer och tänk på att mat även är mat för kackerlackor.

  • Vägglusen
    Är mest känd för att vissa arter lever inomhus bland människor. Under dagen kryper de in i springor i bostaden och under natten kommer de fram för att sticka sovande människor. Ofta liftar de med resebagaget, men den kan exempelvis också spridas med second-hand saker. Skaffa dig kunskap innan resan hur du ska undvika att få med skadedjur i bagaget hem. Ett tecken på vägglöss är deras avföring. Små, svarta prickar är varningstecken. Större kolonier med löss avger också en karakteristisk, något mjölig lukt. Sticken påminner om myggbett, men beroende på hur känslig man är blir reaktionen mer eller mindre kraftig.

Åtgärder

Det finns många sätt att bekämpa ohyra, en enkel metod är städning. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen och lagerlokaler undanröjs födo- och äggläggningsplatser för många insektsarter. Vid större angrepp är rekommendationen att kontakta ett saneringsföretag som anlitas av fastighetsägaren.

Skadedjur, som till exempel råttor och möss, kan undvikas genom att råttsäkra fastigheten, så att gnagarna inte kommer in. Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras.

Miljökontorets roll

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens agerande av olägenheten kan du vända dig till miljökontoret, som är tillsynsmyndighet för frågor där risk för olägenhet för människors hälsa föreligger.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor