Störande fåglar

Fåglar som häckar i anslutning till bostäder kan på olika sätt ställa till problem med oljud och avföring. Det är fastighetsägaren, det vill säga du själv om du äger din fastighet, det bostadsbolag du bor hos, eller din bostadsrättsförening som har ansvar för att förebygga störningar från fåglar.

Det här kan du göra själv

  • Mata inte fåglar och släng inte matrester utomhus, de drar till sig fåglar och även råttor, möss och ohyra.
  • Håll balkonger och uteplatser fria så att fåglarna inte kan bygga bo där.
  • Matrester lockar till sig både fåglar och råttor. Var noggrann med att hålla rent vid avfallstunnor och komposter. Knyt igen soppåsarna och överfyll aldrig sopkärlet så att locket glipar. Ansvar för att sopor inte sprids ut vilar på fastighetsägaren eller den som ställer ut soporna.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att freda tomt och gård från vilda djur som skapar problem nära bostäder. Matrester från utställda soppåsar, överfulla soptunnor, uteserveringar, gatukök och nedskräpning innebär goda möjligheterna för att det blir många fiskmåsar i staden.

Det går att få ned populationen av häckande kajor och fiskmåsar genom att störa fåglarna precis innan de går till häckning, exempelvis genom att spänna nät över begärliga häckningsplatser, ta bort pinnar och annat bomaterial eller ta ned deras bon från tak och byggnad och inom avgränsad tomt, med fördel innan fåglarna har fått ungar.

Problem med anfallande fiskmåsar är kortvarigt och något man får stå ut med under den korta tid, oftast inte mer än några dagar, de ägnar sig åt denna aktivitet. Om man undviker att gå nära ungar och håller sig nära träd och väggar klarar man sig i regel undan. I svåra fall på begränsade ytor kan man enkelt skydda sig genom att bära paraply. Att skjuta störtdykande individer innebär ofta ett lidande för de hjälplösa ungarna som lämnas kvar.


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor