Störande fåglar

Det kommer ofta samtal till samhällsbyggnad angående fåglar som häckar i anslutning till bostäder eller på olika sätt ställer till problem med oljud eller avföring. Det är fastighetsägaren, det vill säga du eller det bostadsbolag du bor hos, eller din bostadsrättsförening som har ansvar för att förebygga störningar från fåglar.

Det här kan du göra själv

Mata inte fåglar och släng inte matrester utomhus, de drar till sig fåglar och även råttor, möss och ohyra. Håll balkonger och uteplatser fria så att fåglarna inte kan bygga bo där. Matrester lockar till sig både fåglar och råttor. Var noggrann med att hålla rent vid avfallstunnor och komposter.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att freda tomt och gård från vilda djur som skapar olägenhet nära bostäder. 

Det går att få ned populationen av häckande kajor och fiskmåsar genom att störa fåglarna precis innan de går till häckning, t.ex. genom att spänna nät över begärliga häckningsplatser, ta bort pinnar och annat bomaterial eller ta ned deras bon från tak och byggnad och inom avgränsad tomt, med fördel innan fåglarna har fått ungar. Problemet med anfallande fiskmåsar är kortvarigt och något man får stå ut med under den korta tid, oftast inte mer än några dagar, de ägnar sig åt denna aktivitet. Om man undviker att gå nära ungar och håller sig nära träd och väggar klarar man sig i regel undan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00