Temperatur och drag

Hur vi upplever en temperatur beror inte bara på luftens temperatur utan även på temperaturen runt omkring, det vill säga på golv, väggar och fönster. Luftens temperatur och drag påverkar vår hälsa på olika sätt.

Rekommendationer

För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan +20°C och +22°C. Det finns risk för olägenhet för människors hälsa om temperaturen i bostaden är lägre än +18°C eller högre än +26°C (under vinterhalvåret). På sommaren kan man emellertid få acceptera att temperaturen är upp till +28°C inomhus, under korta perioder.

Känsliga grupper

De grupper av människor som behöver tas särskild hänsyn till när det gäller inomhusklimat är exempelvis människor med sjukdomar och funktionshinder som påverkar rörlighet, ämnesomsättning eller förmågan till temperaturreglering. Man bör också ta extra hänsyn till människor som med ökad ålder har blivit känsligare för värme och kyla.

Drag

Drag gör att kroppen blir kall och orsakar obehag. Drag kommer bland annat genom otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler.

Hur du upplever inomhusklimatet beror på många olika faktorer. Utsätts du för drag kan temperaturen kännas lägre än vad den visar på termometern. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har kan det upplevas som drag, så kallat strålningsdrag.

Fastighetsägarens ansvar

Har du problem med temperaturen i din bostad och bor i en hyreslägenhet, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller lagens krav. Fastighetsägaren ska ha ett egenkontrollprogram för sin verksamhet och göra egna kontroller och åtgärder för att leva upp till kraven.

Miljökontorets roll

Om du inte är nöjd med hur din fastighetsägare åtgärdar problemet kan du vända dig till miljökontoret i kommunen. Miljökontoret är tillsynsmyndighet för frågor där det finns risk för påverkan på människors hälsa.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor