Byggnadspris

Samhällsbyggnadsnämnden delar varje år ut ett byggnadspris. Byggnadspriset delas ut till bästa nybyggda eller ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan.

Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas när pristagaren väljs ut. Priset delas ut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i december månad. Priset består av en plakett att sätta på sitt hus samt ett diplom.

Byggnadspris har delats ut sedan 2003. Mellan 2012 och 2020 delades dels ett byggnadsvårdspris och dels ett arkitekturpris ut varje år.

Tidigare vinnare av byggnadspriset>>

Vinnare av byggnadspriset 2022

Bild på vinnande byggnaden Korsviken. Huset har fasad av obehandlat trä och har flera finurliga inslag som påminner lite om en gammal borg i sten.

Korsviken 2:45, Nybyggnad av fritidshus

Grattis till Korsviken 2:45 som vann byggnadspriset 2022.

Nominering: Kombinationen av en modern och vågad arkitektur tillsammans med historiska inslag ger den här byggnaden en mycket speciell karaktär. Här har naturliga material använts, en grund i sten och fasad av obehandlat trä. Husets grund kastar betraktaren tillbaka i historien och påminner om en borg eller kanske ett slott. Låter man blicken vandra uppåt får man känslan av en modern spira som pryder grunden. Lägg därtill en känsla av varsamhet och anpassning till platsens förutsättningar som man sällan ser. Ett häftigt hus som kommer att åldras med värdighet!

Motivering till byggnadspriset:

"Fantasifullt fritidshus med stram karaktär, ser ut som både gästabudssal och WIFI-anslutning finns här. En härlig blandning av gammalt och nytt, med färger och formspråk från tider som flytt."

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Äldre byggnads- och arkitekturpris

Tidigare vinnare av byggnadsvårds- och arkitekturpris

Förslag på sidor