Byggnadspris

Samhällsbyggnadsnämnden delar varje år ut ett byggnadspris. Priset delas ut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i december månad. Priset består av en plakett att sätta på sitt hus samt ett diplom.

Byggnadspriset delas ut till bästa nybyggda eller ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Byggnadspris har delats ut sedan 2003. Mellan 2012 och 2020 delades dels ett byggnadsvårdspris och dels ett arkitekturpris ut varje år.

2021 års vinnare av Byggnadspriset

Buddeberg

Buddeberg 2:35 (tidigare 2:10)

Motivering: ”En tanke, ett luftslott som äntligen finns.
En byggnad som gör att omvärlden minns
att den som är envis och håller ut
kan nå sina drömmars mål till slut.
Med vackra detaljer och luft och ljus,
i sanning de många artisternas hus."

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00