Nomineringar till byggnadspris 2021

Samhällsbyggnadsnämnden kommer på sitt sammanträde 11 november att rösta på vilket förslag som ska vinna 2021 års byggnadspris.

De nominerade är...

Ammenäs

Ammenäs 1:394

Buddeberg

Buddeberg 2:35 (tidigare 2:10)

Egersten

Egersten 2:9

Skredsviks-Bua

Skredsviks-Bua 1:19

Stan

Stan 1:81