Byggnadsvårds- och arkitekturpris

Samhällsbyggnadsnämnden delar ut två priser, ett byggnadsvårdspris samt ett arkitekturpris varje år. Priserna delas ut på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i december månad. Mellan 2003-2012 var det bara ett byggnadspris som delades ut varje år.

Priset består av en plakett att sätta på sitt hus samt ett diplom. Varje år bygger personalen på samhällsbyggnad och politikerna i samhällsbyggnadsnämnden pepparkakshus av de vinnande husen som pristagarna får hämta strax innan jul.

Arkitekturpris

Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas. (Inget arkitekturspris delades ut 2019).

Byggnadsvårdspris

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

2019 års vinnare av byggnadsvårdspriset

Forshälla-Sund 1:185

Forshälla-Sund 1:185

Forshälla-Sund 1:185

Motivering: ”En vacker entré till ett vinkelrikt hus - med torn på taket, likt ett födelsedagsljus. Ett landmärke med spännande historia i - en Villerkullavilla som väcker fantasi”.

Kontakt

Anna Magnusson, +46 522‑69 73 72

Bygglovshandläggare

anna.h.magnusson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00