Byggnadsvårds- och arkitekturpris

Samhällsbyggnadsnämnden delar ut två priser, ett byggnadsvårdspris samt ett arkitekturpris varje år. Priserna delas ut på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i december månad. Mellan 2003-2012 var det bara ett byggnadspris som delades ut varje år.

Priset består av en plakett att sätta på sitt hus samt ett diplom. Varje år bygger personalen på samhällbyggnad och politikerna i samhällsbyggnadsnämnden pepparkakshus av de vinnande husen som pristagarna får hämta strax innan jul.

Byggnadsvårdspris

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Arkitekturpris

Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

2017 års vinnare av byggnadsvårds- och arkitekturpriset

Skälleckeröd 1:19

2017 års vinnare av byggnadsvårdspriset

Skälläckeröd 1:19 i Ljungskile

Motivering:
”Att med varlig hand och förstå sig på
fått exteriören av ”Hörneboa” att bestå
och ta Helges affär mot en ny karriär.”

Facklan 1

2017 års vinnare av arkitekturpriset

Facklan 1

Motivering:
”En varmgul byggnad som lyser upp vår stad
gör till och med nostalgisk stadsbo glad
Söderskolans frånfälle har länge diskuterats
nu är dess minne fredat trots att den har raserats
som pricken över i finns ”tiden” åter där
för den som vanan har att söka den här.”

Kontakt

Anna Magnusson, +46 522‑69 73 72

Bygglovhandläggare

anna.h.magnusson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00