Byggnadsvårds- och arkitekturpris

Samhällsbyggnadsnämnden delar ut två priser, ett byggnadsvårdspris samt ett arkitekturpris varje år. Priserna delas ut på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i december månad. Mellan 2003-2012 var det bara ett byggnadspris som delades ut varje år.

Priset består av en plakett att sätta på sitt hus samt ett diplom.

Arkitekturpris

Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas. (Inget arkitekturspris delades ut 2019).

Byggnadsvårdspris

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

2020 års vinnare av byggnadsvårdspriset

Lyckorna 2:78

Motivering: ”Med livets träd i husets mitt, en exteriör i rött och vitt. Med hantverkskunskaper och fantasi. En fantastisk byggnad att leva i”.

Lyckorna 2:78

Lyckorna 2:78

2020 års vinnare av arkitekturpriset

Dramsvik 1:11

Motivering: ”Att hus byggs med hänsyn till tomtens natur, är en sällsynt variant av ny arkitektur. Ett formspråk som ger deja-vu samtidigt som byggnaden känns ny”.

Dramsvik 1:11

Dramsvik 1:11

Kontakt

Anna Magnusson, +46 522‑69 73 72

Bygglovshandläggare

anna.h.magnusson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00