Byggnadsvårds- och arkitekturpris

Samhällsbyggnadsnämnden delar ut två priser, ett byggnadsvårdspris samt ett arkitekturpris varje år. Priserna delas ut på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i december månad. Mellan 2003-2012 var det bara ett byggnadspris som delades ut varje år.

Priset består av en plakett att sätta på sitt hus samt ett diplom. Varje år bygger personalen på samhällsbyggnad och politikerna i samhällsbyggnadsnämnden pepparkakshus av de vinnande husen som pristagarna får hämta strax innan jul.

Byggnadsvårdspris

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas. (Inget byggnadsvårdspris delades ut 2018).

Arkitekturpris

Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

2018 års vinnare av arkitekturpriset

Ranneberg 1:48

Ranneberg 1:48

Ranneberg 1:48

Motivering:”Utblickar och rumsligheter
med en i det närmaste poetisk känsla och ödmjukhet inför den plats man valt präglar detta naturnära fritidshus. Byggnaden håller låg profil i landskapet men är uppseende-väckande väl uttänkt i sina sammansatta volymer som bildar vackra rum både ute och inne. Här blickar man inte bara ut över havet och naturen, man är en del av den.”

Kontakt

Anna Magnusson, +46 522‑69 73 72

Bygglovshandläggare

anna.h.magnusson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00