Byggnadsvårds- och arkitekturpris

Samhällsbyggnadsnämnden delar ut två priser, ett byggnadsvårdspris samt ett arkitekturpris varje år. Priserna delas ut på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i december månad.
Mellan 2003-2012 var det bara ett byggnadspris som delades ut varje år.

Byggnadsvårdspris

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Arkitekturpris

Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

2016 års vinnare av byggnadsvårds- och arkitekturpriset

2016 års vinnare av
byggnadsvårdspriset

Svälte 1:4, Stallgården

Motivering:
”Här behöver ingen svälte”

2016 års vinnare av arkitekturpriset

Lyckorna 2:180, Flaggberget

Motivering:
"En nybyggnation som kan få oss att tro
att detta är ett mångårigt bo"

Kontakt

Dimitris Vassiliadis, +46 522‑69 73 03

Arkitekt

dimitris.vassiliadis@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00