Offentliga lokaler

Det är samhällsbyggnad som sköter drift, planerat underhåll och service i kommunens offentliga lokaler. Nybyggnation och ombyggnation planeras utifrån verksamheternas behov. De flesta hyresgästerna är skolor, förskolor och olika boenden inom omsorgen. Men kommunen äger också lokaler som brandstationer, badhus, mötesplatser, idrottshallar och specialfastigheter som Gula villan och Villa Elfkullen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00