Planerade bostäder och tomter

Uddevalla

Planerade bostäder/tomter

Exploatör

Bohusgården/Bergsgården

Veidekke

Fasseröd 2:1, 2:2 m.fl.

Exploatör ej fastställd/Uddevalla kommun

Klocktornet 9

Stortången Lägenheter AB, Uddevalla

Krummedike

Rör & Värme AB

Kvarter Söndagen, Kurveröd

Tapajos

Rydingsberg/Äsperödshemmet

Uddevallahem

Åberg

Götenehus

Östberget

Veidekke

Barkhögarne

Ulla Karin Skoglund
Krokelyckan 38, 426 70 Västra Frölunda

Rutenbäck 13

Severinsson

Stadskärnan 1:31

Guldus Mark AB

 

Herrestad

Planerade bostäder/tomter

Exploatör

Grytingen 1:2

Thomas Grävare

Kissleberg 1:4

Leeway AB Box 201 451 17 Uddevalla

Sunningebergen

Uddevalla kommun/pågående detaljplan

Utby 2:7

Paul Robert Larsson, Axels väg 7, Uddevalla

Utby 1:47, Hagabergsområdet

Yngve och Doris Andersson

Överby 1:31, Överbyhöjd

Överbyhöjd Fastighets AB

 

Ljungskile

Planerade bostäder/tomter

Exploatör

Anfasteröd 2:16, Lyckorna golfklubb

Dala Trähus

Grötån 1:30

Villa Strandgården, Ljungskile

Tjöstelsröd 1:35

Västkuststugan AB

Tjöstelsröd 2:21

Uddevallahem

Ljungs-Kärr 1:60 Tuvullsvägen

Uddevalla kommun

Ljungs-Kärr 1:214 Utsiktsvägen

BJC Fastighetsutveckling AB

Dalahöjdsvägen

GH Dalahöjdsvägen Exploatering AB

Lyckorna 2:249

Bräcke Diakoni

Rävehogen 1:3

MA Exploatering AB

Skälläckeröd 1:23, 1:75

Uddevalla kommun


Forshälla

Planerade bostäder/tomter

Exploatör

Ammenäs 1:56

Stift Angered-Bergum, 031-362 20 00

Hässleröd 1:29

Isak, Noel och Theresia Willén

Råssbyn 1:9

Vällinglyckan Fastighets AB

Västerby 1:2

Mikael Staxäng

Västerby 1:8

Västerbyhöjden Hus AB

Å 1:26

Obos Mark AB

Högås

Planerade bostäder/tomter

Exploatör

Svälte, Furuhall

Markbygg, Furuhall AB

Högås-Kärr 1:1

Vårgårdahus AB

Högås-Sund 1:31

Uddevalla Kuröd Tio AB

Åsen 1:2, 1:8

EKBQ Fastigheter AB

Bokenäs

Planerade bostäder/tomter

Exploatör

Stale 1:10

Havsnära Hus i Väst AB, Grebbestad

Dragsmark

Planerade bostäder/tomter

Exploatör

Munkeby 1:85

Hans Norén, Askim

Munkeby 1:116

Bengt Olsson, Uddevalla

Resteröd

Planerade bostäder/tomter

Exploatör

Resteröds-Strand 2:6

Kerstin Ruth-Farstad

Skredsvik

Planerade bostäder/tomter

Exploatör

Skredsviks-Berg 1:77

Bernt och Rune Olsson

Lane Ryr

Ingen information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00