Planerade bostäder och tomter

Uddevalla

Planerade bostäder

Exploatör

Bohusgården/Bergsgården

Veidekke

Eol 2

Uddevallahem

Fasseröd 2:1, 2:2 m.fl.

Exploatör ej fastställd/Uddevalla kommun

Klocktornet 9

Stortången Lägenheter AB, Uddevalla

Krummedike

Rör & Värme AB

Kurveröd

Tapajos

Tureborg 1:136 Rudan

Uddevallahem

Rydingsberg/Äsperödshemmet

Uddevallahem

Sundberg

Uddevallahem

HSB

Åberg

Götenehus

Östberget

Veidekke

Barkhögarne

Ulla Karin Skoglund
Krokelyckan 38, 426 70 Västra Frölunda

 

Herrestad

Planerade bostäder

Exploatör

Inga planerade bostäder

 

Planerade tomter

 

Grytingen 1:2

Thomas Grävare/pågående detaljplan

Kissleberg 1:4

Leeway AB Box 201 451 17 Uddevalla

Sunningebergen

Uddevalla kommun/pågående detaljplan

Utby 4:8,3:3

Tommy Johansson

Utby 2:7

Götenehus AB

Utby 1:47, Hagabergsområdet

Yngve och Doris Andersson

Överby 1:31, Överbyhöjd

Utveckling J&U AB, Joakim Ulmefors, 0705-66 77 79

 

Ljungskile

Planerade bostäder

Exploatör

Anfasteröd 2:16, Lyckorna golfklubb

Dala Trähus

Grötån 1:30

Erik Hemberg fastighets AB

Tjöstelsröd 1:35

Sten Abrahamsson, Johannebergsgatan 14, Göteborg

Tjöstelsröd 2:21

Uddevallahem

Ljungs-Kärr 1:60 Tuvullsvägen

Uddevalla kommun

Ljungs-Kärr 1:214 Utsiktsvägen

Dala Trähus

Planerade tomter

 

Dalahöjdsvägen

Globalhus

Grötån 1:30

Margaretagården AB

Lyckorna 2:249

Bräcke Diakoni

Rävehogen 1:3

MA Exploatering AB

Skälläckeröd 1:18

Startplattan AB Häljeröd 319, Ljungskile

Tjöstelsröd 1:1, Skarsjövallen

Uddevalla kommun/pågående detaljplan

Tjöstelsröd 1:14

 

Å 1:20

Åh stifts- och konferensgård

 

Forshälla

Planerade bostäder

Exploatör

Sundsstrand

U-A kommun, Vita Husen, Markbygg

Planerade tomter

 

Ammenäs 1:56

Stift Angered-Bergum, 031-362 20 00

Hässleröd 1:29

 

Råssbyn 1:9

Vällinglyckan Fastighets AB

Sundstrand

U-A kommun, Vita Husen, Markbygg

Forshälla-Sund 1:48, Sunds hall

Uddevalla kommun

Västerby 1:2

Mikael Staxäng

Västerby 1:8

Martin Hultberg, 0707-73 54 80

Högås

Planerade bostäder

Exploatör

Svälte, Furuhall

Markbygg, Lanesunds bygg AB

Planerade tomter

 

Högås-Kärr 1:1

Vårgårdahus AB

Högås-Sund 1:31

Anders Olsson, Claes Olsson Uddevalla

Åsen 1:2, 1:8

EKBQ Fastigheter AB

Bokenäs

Planerade bostäder

Exploatör

Inga planerade bostäder

 

Planerade tomter

 

Stale 1:10

Havsnära Hus i Väst AB, Grebbestad

Dragsmark

Planerade bostäder

Exploatör

Inga planerade bostäder

 

Planerade tomter

 

Munkeby 1:85

Hans Norén, Askim

Munkeby 1:116

Bengt Olsson, Uddevalla

Resteröd

Planerade bostäder

Exploatör

Inga planerade bostäder

 

Planerade tomter

 

Inga planerade bostäder

 

Skredsvik

Planerade bostäder

Exploatör

Inga planerade bostäder

 

Planerade tomter

 

Skredsviks-Berg 1:51

Brorör Försäljnings AB

Lane Ryr

Ingen information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00