Särskilda boenden

Du som av olika skäl inte längre kan bo kvar i eget boende kan ansöka om ett boende med personal tillgänglig under hela dygnet. Kommunens särskilda boenden ska erbjuda ett hem med stöd, service och omvårdnad efter just ditt behov.

Vilken boendeform har du behov av?

I Uddevalla kommun finns olika slags boenden beroende på vad du har för behov. De olika boendeformerna är oftast inriktade utifrån olika funktionsnedsättningar.

Gemensamt för de olika boendeformerna är att du måste ansöka hos kommunen, som gör en utredning och tar beslut om bifall eller avslag. Det gäller dock inte senior- och trygghetsboende, eftersom de inte ingår i kommunens verksamhet.

Har du frågor?

Via vårt Kontaktcenter kan du få svar på allmänna frågor som rör vård- och omsorgsboende/äldreboende. Du kan också titta på vår kontaktsida för ytterligare sätt att kontakta oss. Där hittar du till exempel nummer till biståndshandläggarna som utreder ansökan om vård- och omsorgsboende.

Kontaktcenter

Telefon
0522-69 60 00

Förslag på sidor