Äldreboende, vård- och omsorgsboende

När du inte längre kan bo kvar i din bostad trots stödinsatser kan du ansöka om boende på ett äldreboende, eller vård- och omsorgsboende som vi kallar det i Uddevalla kommun. I ett vård- och omsorgsboende får du hjälp och omvårdnad i en trygg miljö och med kunnig personal som är på plats dygnet runt.

I samtliga boenden ingår alltid trygghetslarm. Vid behov finns det tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut eller fotvårdsterapeut.

Bo tillsammans

Som par finns det möjlighet att kunna fortsätta bo tillsammans även om ert omvårdnadsbehov skiljer sig åt. Att bo tillsammans kräver ett biståndsbeslut.

Så ansöker du

Ett boende på ett vård- och omsorgsboende är behovsprövat. Du ansöker genom att ta kontakt med en biståndshandläggare. Vår ambition är att du ska få ett erbjudande om boende inom tre månader, under förutsättning att din ansökan blir beviljad.

Du kan även ansöka via den digitala Medborgartjänsten.
Länk till Medborgartjänsten.

För att du ska veta vad du har rätt att förvänta dig när du flyttar till ett vård- och omsorgsboende har socialnämnden i Uddevalla kommun fastslagit en servicedeklaration som du kan ladda ner under Mer information.

Kontakt

Om du vill ge beröm, har frågor eller är missnöjd med hur insatserna utförs på ett vård- och omsorgsboende, kan du använda dig av detta digitala formulär:

Frågor och synpunkter »

Biståndshandläggare, Biståndsenhet SoL

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Ikon dokument/fil

Avgifter inom hemtjänst och boende - broschyr för utskrift

Avgifter inom hemtjänst och boende.pdf Pdf, 171.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon dokument/fil

Servicedeklaration särskilt boende - broschyr för utskrift

Servicedeklaration särskilt boende 2014.pdf Pdf, 240.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Via Socialstyrelsens tjänst Äldreguiden kan du jämföra boenden i Uddevalla och landets övriga kommuner:

Medborgartjänst för digital ansökan om vård- och omsorgsboende:

Förslag på sidor