Äldreboende, vård- och omsorgsboende

När du inte längre har möjlighet att bo kvar i din bostad kan du ansöka om boende på ett äldreboende, eller vård- och omsorgsboende som vi kallar det i Uddevalla kommun. I ett vård- och omsorgsboende får du särskild service och omvård i en trygg miljö och med kunnig personal som är på plats dygnet runt.

I samtliga boenden ingår alltid trygghetslarm. Och vid behov finns det tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut eller fotvårdsterapeut.

Bo tillsammans

Som par finns det möjlighet att kunna fortsätta bo tillsammans även om ert omvårdnadsbehov skiljer sig åt. Att bo tillsammans kräver ett biståndsbeslut.

Så ansöker du

Ett boende på ett vård- och omsorgsboende är behovsprövat. Du ansöker genom att ta kontakt med Biståndsenhet SoL. Vår ambition är att du ska få ett erbjudande om boende inom tre månader, under förutsättning att din ansökan blir beviljad.

För att du ska veta vad du har rätt att förvänta dig när du flyttar till ett vård- och omsorgsboende har socialnämnden i Uddevalla kommun fastslagit en servicedeklaration som du kan ladda ner under Mer information.

Besöksbegränsningar på boenden

Det är besöksbegränsningar på våra vård- och omsorgsboenden och det omfattar alla besökare. Besöksbegränsningen innebär att besök inte tillåts inne i lägenheterna utan sker endast efter dialog och på säkra mötesplatser med plexiglas. Det är verksamheten som ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt, samtidigt som varje besökare har ett ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning. Vi hoppas att du känner dig välkommen att besöka din anhörige trots rekommendationerna.

Att tänka på vid besök

 Om du har symtom av covid -19 stanna hemma.

  • Ring till enheten och berätta att ni kommer på besök till er anhörige. Begränsa hur många som kommer per tillfälle. Inte fler än 2-3 personer.
  • Skriv upp datum, ditt namn och telefon på blankett som finns vid mötesplats. Det är viktigt att veta vem som varit på besök, vid eventuell smittspårning.
  • Alla besökare ska använda munskydd och visir under vistelse i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt, det vill säga under hela besöket. Personal på boende tillhandahåller munskydd och visir. Besökare som redan har munskydd vid ankomst till vård- och omsorgsboende behöver inte byta munskydd.
  • Håll avstånd under besöket till din anhörige samt till personal.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre »

Kontakt


Biståndshandläggare, biståndsenhet SoL

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Mer information

Ikon dokument/fil

Avgifter inom hemtjänst och boende - broschyr för utskrift

Avgifter inom hemtjänst och boende.pdf
Ikon dokument/fil

Servicedeklaration särskilt boende - broschyr för utskrift

Servicedeklaration särskilt boende 2014.pdf

Via Socialstyrelsens tjänst Äldreguiden kan du jämföra boenden i Uddevalla och landets övriga kommuner

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00