Servicehus

Uddevalla har olika former av serviceboenden. Dessa benämns olika beroende på inriktning.

  • Serviceboende/stödboende finns för personer med missbruk och sociala problem. Boendena har olika inriktningar på missbruksbehandling, stöd/omsorg och tillsyn med hjälp av erfaren personal.
  • Serviceboende/bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • Gruppbostäder och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning (LSS).