Elda utomhus

När du eldar hemma på tomten eller ute i naturen, se alltid till att ha tillgång till vatten i händelse av brandspridning. Tänk också på grannarna så att röken inte stör. Röken kan vara mycket irriterande för allergiker.

När du eldar sker det alltid under eget ansvar. Du som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat.

Eldningsförbud

Glöm inte att ta reda på om räddningstjänsten Mitt Bohuslän har utfärdat eldningsförbud i Uddevalla kommun.

Efter en period med torka kan en brand i skog och mark bli väldigt svår att hantera. Räddningschefen kan därför besluta om förbud mot eldning utomhus.

Eldningsförbud gäller i Uddevalla vid brandriskprognos 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) och 5E (extremt stor brandrisk).  då det är så torrt att ovarsam hantering av öppen eld är förenat med stora risker för brand.

Kontakta oss

E-post Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Telefon 010-161 55 00

Hemsida Mitt Bohuslän

Förslag på sidor