Elda utomhus

När du eldar hemma på tomten eller ute i naturen, se alltid till att ha tillgång till vatten i händelse av brandspridning. Tänk också på grannarna så att röken inte stör. Röken kan vara mycket irriterande för allergiker.

När du eldar sker det alltid under eget ansvar. Du som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat.

Eldningsförbud

Efter en period med torka kan en brand i skog och mark bli väldigt svår att hantera. Kommunen, i samråd med räddningstjänsten, kan därför besluta om förbud mot eldning utomhus. Glöm därför inte att ta reda på om det finns ett eldningsförbud i kommunen innan du börjar elda.

Du kan enkelt få en överblick över vilka kommuner som har eldningsförbud genom kartor som visas hos Krisinformation.se

Karta över eldningsförbud, Krisinformation

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor