Elda trädgårdsavfall och ris

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras hemma vid bostaden eller lämnas på återvinningscentralerna Havskuren eller Aröd.

Egen bränning av annat avfall än trädgårdsavfall i trädgården är inte tillåtet och vanskligt både ur brandskyddssynpunkt och för att röken kan störa grannarna. Löv, gräs och vått material ger kraftig rökutveckling och är direkt olämpligt. Röken får inte ställa till problem för kringboende eller för trafiken. Tänk på att vissa människor är särskilt känsliga och visa hänsyn.

Se till att ha en säker tillgång på vatten i händelse av brandspridning. Släck glödbränder ordentligt när du har eldat klart.

Vid eldningsförbud

Elda inte om eldningsförbud har utfärdats. Undvik att elda om brandriskprognosen är 4 eller 5, det vill säga stor eller mycket stor brandrisk.

Kontakta oss

E-post Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Telefon 010-161 55 00

Hemsida Mitt Bohuslän

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00