Elda trädgårdsavfall och ris

Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid skötsel av din trädgård. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras hemma vid bostaden eller lämnas på återvinningscentralerna Havskuren eller Aröd.

Trädgårdsavfall får inte läggas i det vanliga restavfallskärlet. Om du inte själv kan kompostera eller köra ditt trädgårdsavfall kan du ha ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall från Uddevalla Energi.

Mer om hämtning av trädgårdsavfall>>

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall i trädgården är vanskligt både ur brandskyddssynpunkt och för att röken kan störa grannarna. Löv, gräs och vått material ger kraftig rökutveckling och är direkt olämpligt att elda. Röken får inte ställa till problem för kringboende eller för trafiken. Tänk på att vissa människor är särskilt känsliga och visa hänsyn. Se till att ha en säker tillgång på vatten i händelse av brandspridning. Släck glödbränder ordentligt när du har eldat klart.

Egen bränning av annat avfall än trädgårdsavfall är inte tillåtet.

Vid eldningsförbud

Elda inte om eldningsförbud har utfärdats. Undvik att elda om brandriskprognosen är 4 eller 5, det vill säga stor eller mycket stor brandrisk.

Kontakta oss

E-post Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Telefon 010-161 55 00

Hemsida Mitt Bohuslän

Förslag på sidor