Sotning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fastställer regler för sotning och hur ofta det ska sotas.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har av Uddevalla kommun fått uppdraget att rengöring, sotning och brandskyddskontroll utförs.

I Uddevalla utför Sotningstjänst i Väst sotning och brandskyddskontroll.

Förslag på sidor