Magnetfält, strålning

Det är helt naturligt att det runt oss finns strålning. Strålning kommer från solen och marken och din egen kropp och dessutom från rymden. Magnetfält och strålning kan vara till nytta men kan också ställa till skada. Strålning används inom sjukvården och industrin och flera andra ställen.

Det är framförallt Strålsäkerhetsmyndigheten som arbetar för att de skadliga effekterna av strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt.

Radon

Radon är ett vanligt problem i bostäder och i dricksvatten.
Läs mer om radon>>

Solarier

Ökad risk för hudcancer och särskilt den farliga formen, malignt melanom, kan tydligt kopplas till solning i solarier i unga år. Antalet fall av hudcancer har ökat under de senaste decennierna i hela Norden. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder i synnerhet personer under 18 år, personer med ljus och känslig hud och den som har många eller stora födelsemärken att sola solarium. Ju yngre du är, desto känsligare är huden.

Magnetfält och trådlös teknik

Kraftledningar och mobiltelefoner och andra elektriska apparater omges av ett elektromagnetiskt fält. Att vara i elektromagnetiska fält innebär inte säkerställda hälsorisker så länge nivåerna är låga, under gällande referensvärden. Starkare elektromagnetiska fält kan däremot innebära hälsorisker. Mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar är två områden där forskning visat på möjliga hälsorisker. Därför anser Strålsäkerhetsmyndigheten att försiktighetsprincipen bör tillämpas, det vill säga att onödig exponering bör undvikas vilket du enkelt kan göra genom att använda hands-free när du pratar i mobilen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor