Radon

Radon är en gas som naturligt bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radongasen är osynlig och luktfri. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radongas är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid man utsätter sig för radon och ju högre halt, desto större är risken. Risken ökar markant om man dessutom är rökare.

På Boverkets, Folkhälsomyndighetens och Strålsäkerhetsmyndighetens hemsidor finns mer information om radon, se nedan.

Mätning

För att säkert veta hur hög radonhalten är i ditt hus behöver du göra en mätning. En radonmätning bör pågå i minst två månader under vintersäsongen (1 oktober till 30 april). Mätningen blir noggrannare ju längre tid man mäter. Radonhalten inomhus bör inte vara mer än 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Vill du mäta radonhalten i inomhusluften eller i ditt hushållsvatten kontaktar du en mätfirma eller laboratorium. Krävs åtgärder i ditt hem kontaktar du en radonkonsult som kan hjälpa dig med ditt problem. Svensk radonförening har en lista över företag som arbetar med mätning och åtgärder.

Om du bor i lägenhet

Du som bor i lägenhet ska i första hand prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är deras ansvar att mäta radon i huset och vid behov genomföra åtgärder så att radonhalten sänks.

Markradonkarta

Samhällsbyggnad har låtit göra en radonöversiktskarta som visar var i kommunen det finns markområden med hög, normal respektive låg risk för markradon. Du kan vända dig till samhällsbyggnad om du har frågor om radon på din fastighet eller om du har tänkt bygga nytt.

Tillsyn

Samhällsbyggnad, enheten för bygg- och miljötillsyn bedriver tillsyn och kontrollerar radonarbetet i flerbostadshus, skolor och förskolor.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00