Temperatur och drag

Hur vi upplever en tempertur beror inte bara på luftens temperatur utan även på temperaturen runt omkring, det vill säga på golv, väggar och fönster. Luftens temperatur och drag påverkar vår hälsa och miljö på olika sätt.

Lufttemperatur

För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan +20°C och +22°C. Det finns risk för olägenhet för människors hälsa om temperaturen i bostaden är lägre än +18°C eller högre än +26°C (under vinterhalvåret). På sommaren kan man emellertid få acceptera att temperaturen är upp till +28°C inomhus, under korta perioder.

Känsliga grupper

De grupper av människor som behöver tas särskild hänsyn till när det gäller inomhusklimat är exempelvis människor med sjukdomar och funktionshinder som påverkar rörlighet, ämnesomsättning eller förmågan till temperaturreglering. Man bör också ta extra hänsyn till människor som med ökad ålder har blivit känsligare för värme och kyla.

Drag

Med drag menas ursprungligen en luftström, ofta kall, som uppstår bland annat vid tilluftsventiler, från otätheter kring fönster och dörrar eller andra otätheter i väggar, tak eller golv.

En annan vanlig företeelse som upplevs som drag är den värmeförlust som kroppen utsätts för framför icke solbelysta fönster genom att värmestrålningen från kroppen försvinner utan att ersättas av någon motstrålning. Samma fenomen uppträder om väggar och golv har påtagligt lägre temperatur än vad luften har vilket också kan upplevas som drag, så kallat strålningsdrag.

Drag som kyler kroppen eller delar av kroppen är en vanlig orsak till obehag och kan i vissa fall orsaka eller kanske vanligast förvärra olika besvär hos känsliga grupper.

Fastighetsägarens åtaganden

Har du problem med temperaturen i din bostad och bor i en hyreslägenhet, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller lagens fastställda krav. Fastighetsägarens har ett ansvar att upprätthålla ett egenkontrollprogram för sin verksamhet.

Samhällsbyggnads roll

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens agerande av olägenheten kan du vända dig till samhällsbyggnad, enheten för bygg- och miljötillsyn som är tillsynsmyndighet för frågor där risk för olägenhet för människors hälsa föreligger.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00