Altan, uteplats, skärmtak

När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmre tomtgräns än 4,5 meter samt hur din granne påverkas. Ditt bygge kan upplevas som en betydande olägenhet om till exempel insynen blir besvärande.

Kräver bygglov

  • En altan som betraktas som en volymökning.
  • En altan som påverkar byggnadens utseende avsevärt.
  • En nybyggnation av ett skärmtak.

Kräver inte bygglov

  • Altan som ligger direkt på marken
  • Altaner där golvet är lägre än 1,2 meter.
  • Tillbyggnad av skärmtak på sammanlagt 15 kvm.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00