Avgifter, taxor

Kommunen tar ut avgifter för att kunna handlägga alla anmälningar, ansökningar, samråd och besked enligt bygglovsprocessen.

I många fall kan det också tillkomma en så kallad planavgift som utgör ersättning för de kostnader kommunen haft i samband med detaljplanens upprättande.

Bygglovstaxa är antagen av kommunfullmäktige. Uddevalla kommun använder sig av organisation Sveriges Kommun och Landstings (SKL) rekommenderade taxa.

Beräkning av bygglovsavgiften beräknas utifrån den area som byggs och vilka moment som utförs i handläggningen. Taxan innehåller även en kommunspecifik faktor (n-faktor) som avgiften multipliceras med. N-faktor för Uddevalla kommun är fastställd av kommunfullmäktige till 1,2.

Alla avgifter tas ut i förskott.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00