Altan eller uterum, inglasad

Du vill bygga en inglasad altan eller inglasat uterum. Om du vill bygga ett skärmtak eller altantak se sidan tak, skärmtak eller takkupa.

Behövs bygglov?

Ja, vanligtvis räknas en inglasad altan eller ett inglasat uterum som en tillbyggnad och kräver bygglov, men i vissa fall kan det räcka med en anmälan. Läs mer om det under Attefallsåtgärder.

Nej, om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs varken bygglov eller anmälan om alla dessa punkter är uppfyllda:

  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför så kallad "sammanhållen bebyggelse", se förklaring under punktlistan.
  • Tillbyggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden.
  • Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
  • Tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Lämpliga förberedelser

  • Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via kommunkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
  • Kulturmiljö, om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.
  • Beställ karta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med bygglovsansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovbeslutet och kan komma igång att bygga snabbare.

Läs mer på sidan om kontrollplan.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Här läser du mer om avgifter inom bygglov

Hur lång tid tar det?

Ansökan om bygglov

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelas du om det inom tre veckor och du får möjlighet att komplettera med de handlingar som saknas. Har du inte blivit kontaktad inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det ska dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om nytt lov.

Tänk på att din altan eller ditt uterum måste ha samma golvnivå som huset.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, vänd dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00