Marklov, markarbeten

Om du gräver bort mycket jord eller fyller på så att markens höjd ändras kan du behöva ansöka om marklov.

Behövs marklov?

Ja, om marknivån ändras med mer än 0,5 meter behöver du alltid ansöka om marklov. I vissa fall kan du även behöva marklov för förändringar som är mindre än 0,5 meter. Det står i så fall i detaljplanen eller i kommunens områdesbestämmelser.

Om du samtidigt ska bygga något som kräver bygglov behöver du inte ansöka om marklov separat. Då hanteras marklovet tillsammans med ditt bygglov.

Lämpliga förberedelser

  • Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar.
  • Kulturmiljö. Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.
  • Situationsplan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

Hur lång tid tar det?

Från att kommunen har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelar kommunen dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har kommunen inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

När får jag börja gräva?

Startbesked för lov

En åtgärd som kräver marklov får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Sökt åtgärd får påbörjas först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Tips och råd

  • Tänk på att en höjning eller sänkning av tomten kan påverka dina grannar. Därför kan det vara bra att prata med dem innan du gör en förändring.
  • Olika material leder undan vatten olika bra. Om du till exempel lägger asfalt där det tidigare har funnits gräs kan det påverka dräneringen på din och dina grannars tomt. Detsamma gäller för fyllnadsmassor, olika fyllnadsmassor leder undan vatten olika bra.
  • Var noga med att kontrollera vilka ledningar som finns i marken om du ska gräva ut tomten. Du är ansvarig om några ledningar går av, vilket kan vara mycket kostsamt.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om marklov. Marklov söks i blanketten för bygglov.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00