Handläggning

Ansökan kommer in

När din ansökan kommit in skickas en ärendebekräftelse till dig. Om ansökan inte är komplett skickas ett föreläggande till dig om att komplettera ansökan. Att ansökan inte är komplett betyder att den saknar någon uppgift som krävs för vår handläggning, eller att ritningarna inte är utförliga nog.

När din ansökan bedöms som komplett skickas ett mottagningsbevis till dig. Mottagningsbeviset innehåller information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas och vem som är din handläggare.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för bygglov är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor, till exempel om en utredning krävs eller ditt ärende måste behandlas i samhällsbyggnadsnämnden. Handläggningstiden för en anmälan är fyra veckor.

Vårt mål är att hjälpa dig så fort vi kan med en skyndsam handläggning. På våren får vi in många ansökningar. Lämna gärna in din ansökan en annan period om du har möjlighet.

Boverkets information om tidsfrister

Hur mycket kostar det?

Handläggningsavgiftens storlek beror på omfattningen av åtgärden du ansöker om och vilka handläggningssteg som behövs. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ett ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom en viss tid.

Information om våra avgifter

Handläggning av din bygglovsansökan

När ansökan är komplett kontrollerar din handläggare om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00