Platsbesök

Efter att ditt bygge varit igång en tid ska samhällsbyggnad komma ut och besöka din byggarbetsplats. Kommunen ska göra minst ett sådant besök för byggprojekt där det har hållits ett tekniskt samråd.

Vid besöket tittar man bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följs enligt denna. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren. Hur många besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Din handläggare skriver protokoll vid besöket.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00