Skicka in ansökan

Om din ansökan är korrekt ifylld och innehåller tillräcklig information går handläggningen snabbare. Välkommen med din ansökan!

Blankett eller e-tjänst för ansökan

Blanketter att skriva ut finns i kolumnen blanketter på vår blankettsida. Blanketterna går att fylla i innan utskrift. Skickar du in ritningar i storleken A1 ska ett exemplar vara i formatet A3.
E-tjänster och blanketter

Adress

Om du inte har möjlighet att skicka din bygglovsansökan digitalt kan du skicka din ansökan på papper till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

E-post

Vill du maila in din ansökan går det bra till vår e-postadress:
samhallsbyggnad@uddevalla.se

Stadshuset

Du kan lämna ansökan och andra handlingar direkt i Stadshusets reception, Varvsvägen 1.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00