Slutbesked

När du som byggherre visat att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda, får du ett slutbesked från kommunen och kan börja använda ditt nybygge.

Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Om någon del inte är färdigställd eller om någon kontroll inte har kunnat genomföras kan du få ett slags tillfälligt slutbesked som kallas "interimistiskt slutbesked". Ett interimistiskt slutbesked ger rätt att börja använda byggnaden under en viss tid i väntan på att återstående arbeten/kontroller/mätningar/intyg redovisas till kommunen. Därefter får du ett slutgiltigt slutbesked.

Om det du har byggt har för stora brister ska samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00